Wiskunde vraag

Nouja er is een vraag die ik niet snap maar voor een cijfer is.
Zou je liever een 7 als gemiddelde hebben of 7 als modus of 7 als mediaan?
Weet iemand het antwoord? En ook wrm?

Begrijp je wat de begrippen gemiddelde, modus en mediaan betekenen? Zo ja, wat had je zelf al bedacht?

Ik denk gemiddelde maar kan niet zogoed uitleggen waarom

Probeer met voorbeelden je keuze te verduidelijken. Overigens denk ik niet dat er een goed antwoord is, maar dat voor elk van de drie keuzes iets te zeggen valt.

Ja dat is dus waar k moeite mee heb, dat kan ik niet :frowning_face:

De mediaan is het middelste getal als de getallen op volgorde staan van klein naar groot. Mediaan 7 kun je bijvoorbeeld krijgen met 1, 1, 1, 7, 8, 8, 9. Die leerling staat er met een 5 gemiddeld niet zo best voor.

De modus is het getal dat het vaakst voorkomt. Modus 7 kun je bijvoorbeeld krijgen met 2, 3, 5, 6, 7, 7. Die leerling staat er met een 5 gemiddeld ook niet zo best voor.

Op basis van bovenstaande voorbeelden zou je kunnen denken dat een gemiddelde van 7 dus de beste keuze is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Kun je zelf voorbeelden bedenken waarbij een modus of mediaan van 7 beter is dan een gemiddelde van 7?

Uh ja als 7 het meeste getal is wat voorkomt het komt bv 6 x voor dan kan dat ookgoed zijn??

Of nog sterker; 7, 7, 7, 7, 10, 10. Gemiddeld hoger dan 7.

Dus het antwoord is modus?

Je begrijpt nu toch wel dat je voor elk van de drie mogelijkheden wel een voorbeeld kunt geven waarbij die het beste is voor de leerling?

Er is geen correct antwoord. De vraagstelling begint met “Zou je liever”, waarbij het dus om de onderbouwing van je antwoord gaat.

Het antwoord verschilt idd., zoals hierboven al word beschreven, je kiest gewoon één van de opties en legt die uit, of nog beter. Verklaar alle antwoorden, heb je het zeker weten goed + je leraar weet dat je het echt snapt.

Oh super bedankt ik snap 't.
En nog een vraagje
Bij een somfrequentiepolygoon moet je bij L2 de somfrequent invullen maar wat moet je bij L1 invullen? De klassensmidden? Want als ik dat doe op mijn rekenmachine komt dat niet uit…
Bv klasse (245-247)(248-250) hoe moey ik dat invullen?