Wiskunde vraag (hoofdstuk over ontbinden in factoren)

Heeyy,
Wie is goed in wiskunde en kan hierbij helpen?
Hoe ontbind je formules in drietermen?

Bijvoorbeeld de vraag: p=a2+7b+10 snap ik echt niet

Ik heb morgen een wiskundetoets btw

Bij ontbinden gaat het erom dat je de formule splitst in (x -/+ een getal)(x -/+ een getal)
Als je hebt p = ax^2 + bx + c, moeten de getallen bij elkaar opgeteld b vormen( in dit geval 7 dus) en keer elkaar c (10 dus)

In dit geval krijg je dus (a+2)(a+5), want dit is bij elkaar opgeteld 7, maar keer elkaar 10.
Hopelijk snap je het! :slightly_smiling_face:

^^Dat dus, maar waarom staat de letter ‘b’ dan in de formule, typefout neem ik aan?

Want de officiële formule is y=ax^2+bx+c
Maar de letter ‘c’ staat niet in de formule

Ik denk inderdaad ook dat ze 7a bedoelde, anders weet ik het ook niet haha

Bedankt,ik snap het :’) Zou iemand het heel erg vinden om me nog even uit te leggen hoe je fomrules herleid op nul en kwadratische vergelijkingen oplost? Ik zie het verband daar niet tussen en ik snap het echt niet. Ben gelukkig bij de laatste paragraaf… als ik die snap hoef ik de rest alleen nog maar te herhalen.

PS: Yo Pizzagoras je bent er weer! Kon je je de vorige topic van mij nog herinneren,ook weer met een wiskundevraag en ging ook over Pythagoras? Ik wilde je nog laten weten welk cijfer ik had gehaald,alleen er kwam helaas een slotje op mijn topic te staan… ik heb een 9 gehaald voor die toets! mijn hoogste cijfer ooit voor wiskunde. Echt megabedankt nog he! :slightly_smiling_face: :bowing_man:

^^Hahaha lol, dat weet ik nog ja! Wow, dat is inderdaad hoog, dat vind ik leuk om te horen!