wie weet het?

.

up

waarom zouden wij jou huiswerk moeten maken?

djeez, ze vraagt toch hulp omdat ze het zelf niet kan vinden, irritant kind.

als je iets niet snapt, kunnen wij je best helpen, maar als het is voor huiswerk te maken, dan kan je het toch ook gewoon even open laten en zeggen dat je het niet wist ofzo?

Cultuurrelativisme gaat uit van de opvatting dat culturen niet eenvoudigweg met elkaar vergeleken kunnen worden. Normen en waarden zouden niet universeel zijn, maar slechts begrepen kunnen worden uit de cultuur waarin ze zijn ontstaan. Zie ook etnocentrisme.

Er bestaat geen echte consensus met betrekking tot de vraag hoe cultuurrelativisme precies moet worden geïnterpreteerd en gedefinieerd. Voor sommigen betekent het de gelijkwaardigheid der culturen. Anderen bestrijden deze interpretatie, omdat volgens hen zaken die niet vergeleken kunnen worden, ook niet gelijkwaardig kunnen zijn. Ook het begrip tolerantie wordt vaak met cultuurrelativisme in verband gebracht. Critici vinden dit niet gepast, omdat er slechts sprake kan zijn van tolerantie bij het verdragen en toelaten van toestanden waar men eigenlijk niet zo’n positief oordeel over heeft.

Wetenschappelijk cultuurrelativisme wordt gelinkt aan de ‘native point of view’, die vertrekt vanuit de wereldbeschouwing van de mensen die bestudeerd worden. Onderzoekers moeten zich dan losmaken van de eigen cultuur en verplaatsen in de zeden en gebruiken van het te bestuderen volk, waarbij aanpassing aan de andere cultuur een vereiste is.

Cultuurrelativisme in ideologische zin gaat uit van de gelijkwaardigheid van culturen. Positief aan deze zienswijze is dat men vertrekt vanuit een respectvolle - en niet vanuit een superieure - houding tegenover vreemde culturen. De vraag laat zich echter stellen of door deze visie sommige, door Westerlingen universeel geachte waarden, niet ondergraven worden. Moet men bijvoorbeeld, gebruiken, tradities, wetten en religieuze voorschriften, die strijdig zijn met de Rechten van de Mens en de Westers democratische gebruiken, als gelijkwaardig en respectabel beschouwen?
------------------------------------------------------------------------------------------
de andere :anguished:?

:anguished:?

Cultuurrelativisme is het tegenovergestelde van cultuuruniversalisme.
Cultuuruniversalisme houdt in dat de hele wereld zich zou moeten gedragen aan de hand van vastgestelde normen. Het verplicht dragen van burqua’s zou bv. overal verboden moeten zijn, want dat is een vorm van onderdrukking van de vrouw. Cultuurrelativisme gaat er van uit dat de norm aangepast zou moeten zijn aan de omgeving. Cultuurrelativisten vinden dus dat , in een land waar iedereen geboren wordt met de opvatting dat het goed is om vrouwen een burqua te laten dragen, het ook minder erg is om die vrouwen een burqua te laten dragen. Immers is iedereen daar opgegroeid met het idee dat dat een ‘goed’ iets is.

Volgens cultuuruniversalisme gaat men er dus vanuit dat er 1 norm is van wat goed is voor de mens, en dat alle landen zich daar aan zouden moeten houden.

Volgens cultuurrelativisme, zou de norm overal verschillend moeten zijn, en zijn wij zodanig beperkt door onze eigen ’ normen ’ dat we geen uitspraak zouden kunnen doen over wat goed en slecht is in andere landen.
Ik hoop dat het een beetje helder is :stuck_out_tongue:

Virtuositeit houdt gewoon in dat iemand ergens geniaal goed in was. Bv. Mozart die belachelijk goed kon piano spelen. Een virtuoos is dus eigenlijk gewoon een ander woord voor genie.

virtuositeit is toch gewoon geniaalheid?
een virtuoos persoon is heeeeeel goed ergens in, dacht ik tenminste!

dankjewelll

oooh haha sabyo had dat dus ook al gezegd :slightly_smiling_face:

Virtuositeit is dat geen deugdelijkheid?
Of ben ik nou helemaal dom?

Ohja, ik ben dom, ik lees het al.