Wie is er goed in frans?

Morgen heb ik mijn frans mondeling…
Nu zoek ik iemand die een beetje goed is in frans en mij zou willen helpen daarbij!

Nou ik heb een artikel, maar ik snap er weinig van en ik moet dat artikel doen.
Misschien dat iemand die voor me wil lezen en het een beetje wil uitleggen?

de link:
http://www.lefigaro.fr/so…hampm-snobe-la-crise-.php

Ik moet hier een samenvatting van maken

Hoe moeten we je dan helpen?
Checken of het goedlopende zinnen zijn etc of wat anders?

Dan is het wel handig als je vermeldt wat je moet weten…

Plaats het artikel dan hier, of de link er naartoe oid…

moet die samenvatting in het frans of in het nederlands?
en ik kan je niet helpen want ik kan ook geen frans.

ik kan opzich wel goed frans
maar als ik het goed begrijp moet je ongeveer weten waar die site over gaat toch ? nou dan kun je ook altijd nog www.google.nl en dan typ je in : google vertaler , dan klik je dus op google vertaler ( volgens mij de tweede ) en dan klik je URL vertalen en plak je de link van de site, endan krijg je die site in het nederlands, handig he ? maar er staan waarschijnlijk wel raare zinnen omdat ie altijd letterlijk vertaald, maar ik heb er dan meestal alsnog wat aan/
maar ik weet niet zeker of je wel dat bedoel.
succes ermee!

wat ik meestal doe met zulke opdrachten is het in de google vertaal machine gooien want die is nog wel redelijk precies…
en dan de nederlandse(vertaling) en het frans er naast leggen en dan kijken of je het dan wel begrijpt!
als je er echt niet uit komt moet je maar even noten!(want het kost nl wel wat tijd om dat te vertalen;p)
succes!

met vertaal apperaat gedaan.:
Als de groei van de Zweed in het derde kwartaal van 2008 vertraagde, is de groep erin geslaagd om de helling terug te gaan en, met optimisme, de oprichting van 6000 tot 7000 arbeidsplaatsen in 2009 overwogen. De reus van l’ kleding Henna’s & Mauritz (H& M), s’ aanbod de luxe om winsten in sterke stijging voor l’ los te maken; dienstjaar 2007/2008 ondanks de economische wereldcrisis. Hij neemt zijn toekomst met optimisme en aan l’ waar; voornemen om 6000 tot 7000 arbeidsplaatsen voor l’ te creëren; jaar 2009. Een jaar waar „de vooruitzichten d’ de de ontwikkelingsexpansie en opportuniteiten blijven positief“, geven het financiële communiqué van de groep aan. De koning van l’ is de kleding tegen verlaagde prijzen erin geslaagd om zijn groeitempo terug te vinden terwijl deze s’ in het derde kwartaal 2008 ten gevolge van de crisis werd vertraagd. De Zweed heeft dan voor een beleid van daling van zijn prijzen, op een reeds laag niveau eerst geopteerd. Hij heeft aldus handig een jaarlijkse netto winst, voor l’ losgemaakt; oefening die in november, stijgend van 12,5% tot 1,44 is gesloten, miljard d’ euro op een cijfer d’ zaken zonder BTW van 8,3 miljard d’ euro (+13%). Op het enige vierde kwartaal stijgt de netto winst met 9,4% tot 479,6 miljoen d’ euro en het cijfer d’ de zaken springt van 15,3% tot 2,5 miljard d’ euro. Ingesloten BTW, H& M registreert een niveau record van zijn verkoop die meer dan 104,04 miljard Zweedse kronen d.w.z meer dan 9,85 miljard d’ beloopt; euro. In december zou de verkoop de nieuwe oefening door een stijging van 3% in plaatselijke valuta begonnen zijn. Zij zouden met 8% in januari moeten stijgen.

weet niet of het het goede artikel was?

Weet je überhaupt wel hoe je moet samenvatten?
Vaak gebruiken ze de 1e en laatste zin van een alinea en maken ze daarvan een samenvatting. Voorbeelden kan je weg laten. Probeer te kijken wat je wel snapt en zoek op wat je niet snapt. Croissance is trouwens groei.
De 1e alinea gaat over de groei in het 3e trimester van 2008, waardoor ze gegroeid zijn. Ze zijn optimistisch en er worden 6000-7000 banen gecreeërd.
Naja, iig iets in die richting, mijn frans is ook niet top.

[b]H&M snobe la crise

MA Delmotte[/b]
29/01/2009 | Mise à jour : 11:12 | Commentaires 2 | Ajouter à ma

sélection
Si la croissance du suédois ralentissait au troisième trimestre de 2008, le groupe a réussi à remonter la pente et envisage, avec optimisme, la création de 6000 à 7000 emplois en 2009.

Le géant de l’habillement Hennes & Mauritz (H&M), s’offre le luxe de dégager des bénéfices en forte hausse pour l’exercice 2007/2008 malgré la crise économique mondiale. Il perçoit son avenir avec optimisme et à l’intention de créer 6000 à 7000 emplois pour l’année 2009. Une année où «les perspectives d’expansion et les opportunités de développement demeurent positives», indique le communiqué financier du groupe.

Le roi de l’habillement à prix réduits a réussi à retrouver son rythme de croissance alors que celle-ci s’était ralentie au troisième trimestre 2008 du fait de la crise. Le suédois a alors opté pour une politique de baisse de ses prix, à un niveau déjà bas auparavant. Il a ainsi habilement dégagé un bénéfice net annuel, pour l’exercice clos en novembre, en hausse de 12,5% à 1,44 milliard d’euros sur un chiffre d’affaires hors TVA de 8,3 milliards d’euros (+13%). Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net progresse de 9,4% à 479,6 millions d’euros et le chiffre d’affaires bondit de 15,3% à 2,5 milliards d’euros.

TVA incluse, H&M enregistre un niveau record de ses ventes atteignant plus de 104,04 milliards de couronnes suédoises soit plus de 9,85 milliards d’euros. En décembre, les ventes auraient débuté le nouvel exercice par une hausse de 3% en devises locales. Elles devraient progresser de 8% en janvier.

Une implantation mondiale

Le groupe suédois persévère dans sa stratégie d’ouvertures de magasins à travers le monde entier. Sur l’exercice clos, 214 nouvelles boutiques ont été ouvertes (contre 193 l’année précédente) et en a fermé 18 (contre 16), l’une d’elles s’avérant être une enseigne Weekday et 4 Monki ouverte en mai dernier suite à l’acquisition du groupe Fabric Scandinavien en mars. Au 30 novembre 2008, le groupe représente un réseau total de 1738 magasins. Pour le nouvel exercice, il table sur 225 nouveaux magasins, principalement répartis aux Etats-Unis et en Europe.

S’établir dans les pays émergents

H&M vise maintenant l’implantation, au printemps, de son premier magasin à Pékin et des deux premiers moscovites. Les marchés asiatiques semblent un bon filon puisque «les ventes des deux premiers magasins à Tokyo dépassent les attentes déjà élevées du groupe». D’après le groupe, la clientèle russe est, elle, très intéressante du fait de son grand potentiel de croissance.

Hoi! Ik kan je wel helpen hoor, ik vind mezelf redelijk goed in Frans(sta een 9.4 op mijn rapport^^). heb je artikel gelezen en moet zeggen dat het heel moeilijk is! in welke klas zit je? kan me bijna niet voorstellen dat het zo moeilijk is… anyway, ik heb het artikel voor je vertaald in word naar het Engels en toen weer naar het Nederlands. Nu leer je daar niet echt mee, maar ben je er wel door geholpen! Kun je morgen toch een goed cijfer halen;) er staan wel wat fouten in de spelling maar dat komt door word…

[b]Als de groei van Zweeds in het derde trimester van 2008 vertraagde, slaagde de groep in het uitgaan van de helling en overweegt, met optimisme, de verwezenlijking van 6000 tot werkgelegenheid 7000 in 2009.

De reus van kleding Hennes & Mauritz (H&M), biedt de luxe aan om van het voordeel halen uit grote stijging voor 2007/2008 ondanks de wereld economische crisis te bevrijden. Het neemt zijn toekomst met optimisme en voor voorlegging aan het creëren van werkgelegenheid 6000 tot 7000 voor het jaar 2009 waar. Één jaar wanneer de „vooruitzichten voor uitbreiding en de ontwikkelings geschiktheid“ positief blijven, wijst op de financiële officiële verklaring van de groep.

De koning van kleding aan verminderde prijzen slaagde in het vinden van zijn groeipercentage terwijl dit men in het derde kwartaal 2008 wegens crisis was vertraagd. Zweeds koos voordien toen een beleid van val van zijn prijzen, op een reeds laag niveau. Het gaf zo vakkundig voordeel jaarlijkse Netto, voor de oefening vrij die in November, stijging van 12.5% tot 1.44 miljard euro op een opbrengst over de verkopen exclusief de BTW van 8.3 miljard euro (+13%) wordt gesloten. Tijdens het enige vierde kwart, springen de voordeel Netto verhogingen met 9.4% tot 479.6 miljoen euro en de opbrengst over de verkopen van 15.3% tot 2.5 miljard euro.

Inbegrepen de BTW, H&M registreert een niveau verslag van zijn verkoop die meer dan 104.04 miljard Zweedse kronen bereiken is meer dan 9.85 miljard euro. In December, zou de verkoop met de nieuwe oefening door een stijging van 3% van lokale munten begonnen zijn. Zij zouden met 8% in Januari moeten stijgen.

Een wereld onderneming

De Zweedse groep volhardt in zijn strategie van openingen van opslag in heel de gehele wereld. Voor de gesloten oefening, waren 214 nieuwe winkels open (tegen 193 het vorige jaar) en in gesloten 18 (tegen 16), één van hen test om ensign van de Weekdag te zijn en 4 Monki open laatste Mei na de aanwinst van de groepsStof Scandinavien in Maart. In 30 November, 2008, vertegenwoordigt de groep een totaal netwerk van 1738 opslag. Voor de nieuwe oefening, telt het op 225 nieuwe opslag, die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten en in Europa wordt verdeeld.

Om in de optredende landen worden gevestigd

H&M streeft de onderneming nu, in de lente, van zijn eerste opslag in Peking en de eerste twee Mica. De Aziatische markten schijnen een goede naad aangezien de „verkoop van de eerste twee opslag in Tokyo reeds hoge wachten van de groep“ overschrijdt. Volgens de groep, zijn de Russische klanten, het, zeer interessant wegens haar groot de groeipotentieel.[/b]

Hoop dat je er iets aan hebt!
XX

Dankje allemaal hier kan ik wel wat mee!