Wicca

Ik vroeg mij af, zitten hier wiccans (heksen) op GS?

Zo ja:

 • Hoe ben je in aanraking gekomen met wicca, en hoe oud was je toen je je er in begon te verdiepen?
 • Ga je naar bijeenkomsten?
 • In welke stroming zit je?
 • Weten andere mensen dat je een wiccan bent?

Zo nee:
Hoe denk jij over wicca?

Ik ben er geen, maar heb er wel mijn spreekbeurt over gedaan in de 1e xD
oke sorry, nutteloos bericht

uuuuh nee?

nog nooit van gehoord…
hoe kan je een heks?? zijn.

ik was er wel altijd in geintresseerd
heb ook m’n pws over de heksenvervolging gedaan
en daarvoor ook 'n paar boeken gelezen over wicca tegenwoordig
vind 't wel heel interessant, maar om me er nou echt mee bezig te houden, nee daar ben ik te atheistisch voor

Ik vind het wel intressant heb er ook wel aardig wat boeken over gelezen, maar meer ook niet.

Een vriendin van vroeger deed dat heel fanatiek. Ik spreek haar niet meer, en weet niet of ze zich er nog steeds mee bezig houdt.

Ik zelf ben er iets te nuchter voor.

Haha, okay. Ik dacht dat iedereen wel wist wat het was. Maar okay:

[b]De wicca is een oud natuurgeloof. Mensen die in de wicca geloven noemen we wiccans, beter bekend onder de naam heksen. De wiccans eren over het algemeen 2 Goden gedaanten. De (moeder) Godin en de (Gehoornde) God. Helaas is dit geloof lange tijd vergeten. Dit kwam door de Christenen. Vroeger zagen de Christenen wiccans als slechte heksen. De wiccans moesten op de brandstapel! Gelukkig is dat nu niet meer zo en als je gelooft in de wiccan kan dat gewoon! Het uitvoeren van rituelen vind vaak plaats bij volle maan (esbats) of tijdens de jaarfeesten (sabbats), maar natuurlijk kunnen rituelen ook op andere momenten worden uitgevoerd.

Er is een verschil tussen wicca en hekserij. Wicca is afgeleid van hekserij. Hekserij is al veel ouder en bestaat dus ook al langer. Wicca wordt ook wel moderne hekserij genoemd.
Binnen de hekserij kunnen we een aantal stromingen onderscheiden:

Panteitische heksen: Deze heksen geloven dat alles om hen heen het goddelijke is. Ze geloven dat de natuur een spiegel is, waarin je al je aardigheden kunt vinden. Hoe meer je in deze spiegel (de natuur) kijkt, hoe beter je jezelf leert kennen. Dat is het geheim van moeder aarde en ook de reden dat jij je alleen in de natuur met haar kunt verenigen. Zij is het die je de spiegel voorhoudt en zij is het die spiegelt. Zij is de spiegel en het spiegelbeeld en zij is ook degene die in de spiegel kijkt en zichzelf ziet. Ze geloven dat alles een is, en dat je het zelf bent.
Polytheistische heksen: Deze heksen geloven dat er meerdere godinnen zijn, allen met verschillende eigenschappen.

Monotheistische heksen: Deze heksen geloven niet in een God of een Godin. Maar deze (zogenoemde) heksen geloven vaak ook niet in de wicca, maar hangen een andere stroming aan, omdat het in de wicca met name om de God en de Godin gaat.
Ook zijn er nog andere stromingen binnen de wicca/hekserij:
Erfheksen: Als je een erfheks bent, betekent dit dat je ouders (en eventueel andere familieleden) ook heks zijn. Je ouders (vaak de moeder) leren je dan alles over wicca/hekserij, kruiden en eventueel andere paranormale dingen.

Soloheksen: Dit zijn heksen die alles aan zichzelf hebben geleerd. Die informatie hebben via internet, boeken en andere (solo)heksen. Solo-heksen zijn er tegenwoordig steeds meer. Als solo-heks maak je natuurlijk je eigen Book of Shadows en schrijf je je eigen spells/rituelen. Vaak voer je de rituelen ook alleen uit.

Coven: Er zijn ook heksen die deel uitmaken van een coven. Een coven is een groep heksen die samen sabbats/esbats vieren en dus ook samen rituelen uitvoeren. Als je bij een coven wilt moet je eigenlijk altijd 18 (of 21) jaar zijn. Bij een coven mag je jezelf pas heks (of wiccan) noemen als je een jaar en een dag hebt gestudeerd. Ook moet je het Book of Shadows overschrijven van de Hoge Priesteres. Binnen een coven heb je ook 1e, 2e, 3e en 4e graad heksen.[/b]

dit is even een korte uitleg van een site. Maar natuurlijk zitten er veel meer dingen in wicca. Vragen mag je natuurlijk altijd stellen… (:

Oh, dit is misschien ook nog handig om te weten:

[b]De 13 doelen van de wicca.

In de wicca gelden 13 doelen. Deze doelen zijn geen verplichte wetten die je op moet volgen, het zijn meer richtlijnen waar je je aan houdt. Hoe je deze doelen precies opvat moet je zelf bepalen. Aan sommige punten zal je misschien meer aandacht schenken, het is maar net wat je zelf het belangrijkste vind.

 1. Ken U zelf
 2. Ken je vak
 3. leer
 4. Gebruik je kennis en wijsheid
 5. Creeer balans
 6. Houd je woorden toelaatbaar
 7. Houd je gedachten toelaatbaar
 8. Vier het leven
 9. Stem jezelf af op de cyclus van de aarde
 10. Adem en eet goed
 11. Neem genoeg lichaams beweging
 12. Mediteer
 13. Eer de Godin en de God

Dit zijn dus de 13 doelen van de wicca, die een richtlijn vormen voor het geloof. Wat jij er precies mee doet en hoe je ze naleeft, dat moet je zelf bepalen.[/b]

Toen waren er wicca’s bij man bijt hond. Gingen ze in het bos een ceremonie houden :’)

Niet. Een wiccan voelt zich 1 met de natuur, dat is wat zij dan ook onder Magie verstaan. Ik weet het klinkt vrij zweverig zo.

Ik moet zeggen dat ik niet echt een wiccan ben. Ik pluk van elk geloof wel iets positiefs, en ik vind van de wiccan de natuur een goed punt. Niet dat ik elke dag bomen aan het knuffelen ben, of me verontschuldig aan het gras omdat ik er toevallig overheen loop, maar ik vind wel dat we de natuur een beetje mogen respecteren. Het feit dat jij ademhaalt heb je wel te danken aan wat er in de natuur gebeurd.
Maar om nou te zeggen dat ik deelneem aan rituelen, dat nou ook weer niet. Ik vind het wel prettig om mij te verdiepen in verschillende levensstijlen of religies, geen 1 ervan is echt slecht. Zolang je doet wat goed voor je voelt kan het nooit slecht zijn. :slightly_smiling_face:

je vergeet nog wel 'n beetje de wet van drie
1 van de dingen waar ik me wel in kan vinden

ik had er toen ik 13 was aardig over gelezen en vond het echt heel interessant maar ik ben geen wiccan.

sorry, mag ik vragen wat voor stroming jij zelf in zit ?

Ik ook. Maar ik heb er te veel over gelezen, kon er niet meer van slapen en werd bang. Wou ermee beginnen, maar dan toch niet meer gedaan. En nu interesseert het me niet meer zo…

haha, ja. Daar was ik mee bezig totdat mijn computer uitviel (:

De wet van 3:
Ever mind the Rule of Three,
Three times wat thou givest return to thee.
This lesson well, thou must learn
Thou only gets what thou dost earn.

Wiccans geloven in de wet van drie. Dit is een heel belangrijk iets in de wicca. De wet van 3 betekend dat alles wat je doet in drievoud terug komt. Dus doe jij iets goeds, dan komt er terug wat 3x zo sterk en goed is. Heel positief dus, maar doe jij iets slechts, dan komt het natuurlijk ook in drievoud terug!

En dit betekend niet dat je perfect moet zijn, en dat er anders iets vreselijks met je gebeurt, natuurlijk je mag fouten maken, en iedereen doet dat natuurlijk ook. Je moet alleen niet opzettelijk kwaad doen.

Ik ben een Polytheistische heks, maar ik kan mezelf ook heel goed vinden in Panteitische wicca.

eehm… hier gelooof ik niet in. ik ben een atheist in hart en nieren, haha.
dat heksengedoe vind ik eigenlijk maar onzin. een boosaardige, gemene vrouw is in mijn visie een heks. maar als jij je goed voelt bij het uitvoeren van hekserige rituelen en dergelijke, dan moet je dat gewoon doen!

Hi,

Iets op tegen dat een man u antwoord?

Ik ben zelf Wiccan en behoor tot de Greencraft Traditie.
Alleereerst om Wicca als “oud” te bestempelen is nogal overdreven. Wicca is rond 1951 gestart, dus zo 20ste eeuws als wat. Dat Wicca zaken gebruikt uit de oudere religies doet er eigenlijk niet toe.
Dat hekserij veel ouder is, valt ook te betwijfelen. Dat er een heksencultus bestond in de Middeleeuwen is een bedenksel van sterk omstreden Margareth Murray, maar het bestaan van dergelijke cultus is nooit bewezen, ook niet door de Inquisitie.

Heden bestaan 2 soorten heksen, zijnde de eclectische heksen en de Wicca.
Eclectische heksen gaan eclectisch te werk, dat wil zeggen dat men een eigen religie vormt met gegevens uit andere religies. Het reultaat kan om het even wat zijn, afhankelijk van de creativiteit van de heks. Deze vorm van hekserij kan dus zowel christelijk, islamitisch, joods, heidens, boeddhistisch, enz…zijn.
Om deze kleurrijke aard beschouwt men de Eclectische Hekserij als New Age.
Een goed voorbeeld is de Lichtwerkersbeweging en de religie rond Milarepa.

De Wicca daarentegen is uitgesproken heidens. Wicca is een natuurreligie met het geloof in de God en Godin als centraal thema. Nu, alle heidense religies voldoen hier aan. De Wicca onderscheidt zich door 2 punten: het is een matriachale religie, en Wiccas geloven in Polariteit. Simpel uithgelegd gelooft een Wicca niet in Goed en Kwaad en de srtijd tussen de 2. Men gelooft wel dat elk element zowel negatief , maar tevens ook positief is. En dat beiden streven naar evenwicht.

Wicca heeft ook erg veel respect voor de Wetenschap en gelooft niet in het bovennatuurlijke, noch in het paranormale. Voor de Wicca is alles Natuurlijk, inclusief de Goden.

Wicca heeft geen Heilige Boeken omdat het een ervaringsreligie is. Wicca is tevens een mysterie-religie, vandaar de Inwijdingen.

Wiccas vieren Sanbbats (feesten) en Esbats (magisch werk). Natuurlijk doe ik hieraan mee. Ik maak zelf deel uit van Greencraft Kring Tir Nan Og uit Beselare.

Ik hoop dat jullie hiermee een treffelijk antwoord hebben gehad op jullie vragen. Steeds bereid om jullie vragen te beantwoorden via toran@tirnanog.be.

Brightest Blessings!

Toran

Wicca is atheistisch door het geloof inn de Natuur.
Wicca is dualistisch: het geloof inn de God en Godin (de vrouwelijke en mannelijke energie in de Natuur)
Wicca is polytheistisch: De Goden hebben veel gezichten

Trouwens, “ik ben atheist” is weinig zeggend. Ben je dan Humanist, of Satanist?
Men moet erg opletten met simpele bewoordingen…

MissLipsmacker
Magie is het werken met de 4 Elementen, zijnde Aarde, Water, Vuur Lucht.