Werkstuk Vietnam Oorlog

Halloo,
Een vriendin en ik zijn samen een werkstuk over de Vietnam Oorlog aan het maken, maar we zitten een beetje vast. Hebben jullie misschien goede sites of jullie eigen werkstuk? Misschien kunnen we daar dan wat mee :slightly_smiling_face:
onze hoofd en deelvragen zijn;
Hoofdvraag: Welke rol speelde de internationale gemeenschap bij het uitbreken van de Vietnam Oorlog?
Deelvraag 1: Wat was de rol van Frankrijk hierin?
Deelvraag 2: Wat was de rol van Amerika hierin?
Deelvraag 3: Wat was de rol van de Sovjet-Unie en van China hierin?

Alvast bedankt :slightly_smiling_face:

up?

vraag na de examens aan examenleerlingen van havo of vwo of je hun geschiedenis boek mag lenen.
of kijk of je via school aan dat schoolboek kan komen.
het gaat namelijk helemaaal over vietnam

histoforum.powerpoint.org

1 woord: Google!

succes!

Het is ook een deel van het examen dit jaar.
Dus misschien kan je idd vragen of je van school dat boek mag lenen…

Ik heb dat onderwerp pas gehad op school, maar weet ook niet alles meer. Kun je niet uit je geschiedenis boek wat info halen?

Vietnam was een kolonie van Frankrijk, maar riep de onafhankelijkheid uit. Frankrijk was daar tegen en Amerika schoot Frankrijk te hulp toen Frankrijk in 1954 verslagen werd bij Dien Bien Phoe. Amerika was tenslotte ANTI-Communistisch en ANTI-Kolonialistisch en had als doel het communisme in te dammen. Uiteraard ging het anti-communisme voor het anti-kolonialisme. De strijd ging dus tussen de regering van Zuid-Vietnam en Amerika (VS), wie samen de Vietminh vormden, en Noord-Vietnam (de communisten), de Vietcong die gesteund werden door de SU en China. De Vietcong gebruikten echter de guarrillatechniek, wat in hield dat zij, als zij in de meerderheid waren, opduikten en zich daarna weer terugtrokken (‘onzichtbaar’ maakten) onder de plaatselijke bevolking. Zij hadden als voordelen dat zij het gebied beter kenden en gesteund werden door de plaatselijke bevolking. De VS kon deze oorlog niet winnen en het Amerikaanse leger verliet Vietnam in 1973, doordat de nationale en internationale druk te groot werd. In 1975 werd heel Vietnam communistisch.

Deze oorlog was ook een mediaoorlog. Dat wil zeggen dat de media zich er erg veel mee bemoeide en mensen er dus ook veel over kwamen te weten.

Het merendeel, vooral de jongeren, van het Amerikaanse volk was tegen deze oorlog. Waarom? Er stierven velen leeftijdsgenoten van hen. De dienstplicht was opnieuw ingevoerd, zodat de jongens in het leger moesten. Deed je dat niet (zoals velen Hippie’s) en kwamen ze erachter, dan was de kans dat je opgepakt werd en een straf (gevangenis of toch in dienstplicht?) kreeg groot.

Films die over deze oorlog gaan (en waar je ook veel informatie uit kunt halen) zijn (die ik gekeken heb):

  • Forrest Gump
  • Hair

Dit heb ik allemaal in mijn eigen woorden geschreven. Wat ik nog wist van de informatie voor de repetitie. Natuurlijk kunnen er ook een paar fouten in staan, maar ik hoop je hiermee alleen een beetje op weg mee te helpen, dat je snapt waar de Vietnamoorlog om draait. Een kleine samenvatting dus eigenlijk.

Dankjewel iedereen ! :slightly_smiling_face: