weet iemand wat dit inhoud (geschiedenis)?

heb morgen geschiedenis proefwerk!

ik snap niet wat bedelorden zijn. Waarom zijn ze er?
is het om de kerk te steunen of wie zijn ze precies?

(dit hoort bij hoofdstuk 4 - p. 93 - van het boek MEMO voor VWO bovenbouw :wink: )

Kartuizers (1084): zij leven als kluizenaars maar kennen een gemeenschappelijke eredienst; strenge zwijgplicht; leven in afzonderlijke kluis voor gebed en meditatie; geen contact met de samenleving. Cisterciƫnzers (1098): iedere monnik moest ook werken op het land, de orde moest van eigen werk bestaan. De orde was ook toegankelijk voor lekenbroeders. Hun kloosters zijn gehuisvest in sobere gebouwen zonder torens in tegenstelling tot de imposante abdij van Cluny. Ze werden bekend als ontginners en inpolderaars. Zie als voorbeeld de Vlaamse abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen. Premonstratenzers of norbertijnen (1120): zij verrichtten zielzorg onder de plattelandsbevolking, wat benedictijnen, kartuizers en cisterciƫnzers niet deden. Daarna ontstonden de bedelorden of mendicanten.

Franciscanen (1209): de bekendste bedelorde werd die van de franciscanen of minderbroeders. Dominicanen (1216): de dominicanen of predikbroeders kregen van de paus in 1232 de inquisitietaak opgedragen. Hun hoofdtaken waren prediking en zielzorg. Augustijner eremieten (1216): de augustijner eremieten ontstonden in 1216 uit een samensmelting van verschillende groepen. Karmelieten (1230): de karmelieten waren begonnen als een nederzetting van kluizenaars op de berg Karmel in het huidige Libanon, welke na 1220 ook vestigingen in Europa kreeg, en uitgroeide tot een bedelorde.

:grinning:

Bedelorden of mendicanten zijn religieuze ordes die afhankelijk zijn van het bedelen of van liefdadigheid voor hun levensonderhoud. In principe hebben ze geen eigendom, noch individueel, noch gezamenlijk, en leggen ze de gelofte van armoede af, met de bedoeling al hun tijd en energie te besteden aan hun religieuze werk.

(Bron: Wikipedia)

In jouw boek staat op pagina 92 in de meest linkse kolom onderaan dat bedelorden kloosterorden zijn die binnen de kerk werden opgericht en waarvan de leden hun bezit opgaven en bedelend in hun levensonderhoud voorzagen.

Snap je het nu? Er staat op pagina 93 nog een uitgebreide uitleg.
Ik heb dit allemaal vorig jaar ook gehad, dus als je het niet snapt kan je me altijd nog even noten!