Wat is nou het verschil tussen een PTA en een schoolexamen?

Hoi allemaal :slightly_smiling_face:,

Volgend jaar ga ik naar 4 havo,en ik ben wel benieuwd naar het verschil, alleen heeft niemand het me nog echt duidelijk kunnen maken. En wanneer krijg je dan het schoolexamen? PTA’s waren iedere periode dacht ik.

Er is geen verschil.

Schoolexamens zijn toetsen die meetellen voor je eindcijfer. Het gemiddelde van alle schoolexamens samen met het gemiddelde van je centraal examen is je eindcijfer voor dat vak. Tenzij een vak geen centraal examen kent, dan is het gemiddelde van je schoolexamens direct je eindcijfer.

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Daarin worden alle schoolexamens vermeld, zodat je een overzicht hebt van wat je te wachten staat. De afkorting PTA gebruiken als je een individuele toets bedoelt is dus eigenlijk fout, maar komt wel vaak voor.

PTA = SE (schoolexamen)
Aan het eind van 5 havo krijg je je CE = Centraal Schriftelijk Examen oftewel het eindexamen.

Je SE’s zijn je toetsen, in het PTA staat alles daarover vermeld.