Wat is monopoliseren?

M’n moeder is niet thuis en m’n vrienden weten het allemaal ook niet.
Zie het in deze context:

De meeste honger in Afrika is dus economisch van karakter. Er zijn twee primaire redenen: Landbouwgrond in Afrika is op veel plaatsen sterk gemonopoliseerd. En Afrika’s armste mensen hebben geen afzetmarkten omdat de rijkeren en de stedelingen vooral veel importvoedsel eten.

Het is voor een essay dat ik moet maken, ik geef wat informatie over honger in afrika maar ik begrijp het woord monopoliseren niet.

Google: Een monopolie (uit het Grieks monos / μονος (alleen, enkel) + polein / πωλειν (verkopen)) is een situatie waarin een product of dienst slechts door één (markt)partij wordt aangeboden. De prijs ervan wordt dan niet door marktwerking bepaald, maar vastgesteld door de enige aanbieder, die dan veel winst kan maken, of door de overheid. In een zuiver monopolie is er geen enkel alternatief. Is er niet één, maar zijn er toch slechts enkele aanbieders van een bepaald product, dan spreekt men van een oligopolie.

Wikipedia

Ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar volgens mij betekent had dat de landbouwgrond dan aan een paar grootgrondbezitters toebehoort. Monopoliseren betekent namelijk; voor zichzelf opeisen of beter gezegd alleen handeldrijven. Dus ik denk dat ermee wordt bedoeld dat de landbouwgrond niet echt verdeeld is, maar een paar mensen er heel veel mee verdienen. Zou dit kunnen kloppen?

^ dat ja
(vervolg) Maakt dit het al iets duidelijker?

Het gaat er dus om dat er in veel plaatsen in Afrika sprake is van één (of enkele) sterke aanbieder(s), waardoor anderen ‘wegvallen’.

Ahh thanks meiden! :grinning: Ik snap het!