Waar staat SV Voor?

Wie weet het ik moet het weten

samenvatting?

In wat voor zin bijvoorbeeld?

SV=Scheidend vermogen
De mate waarin een film of objectief kleine details duidelijk kan weergeven. Filmfabrikanten drukken dit meestal uit in lijnparen per millimeter: een hoger getal betekent een hoger SV. Laaggevoelige films hebben doorgaans een hoger SV dan hooggevoelige films.
Bron.

sv kan trouwens ook samenvatting betekenen.

Of:
In het strafrecht kan men twee takken onderscheiden: enerzijds het materieel strafrecht (dit is de beschrijving van strafbare gedragingen en hun straffen) en anderzijds het formeel strafrecht (dit zijn de procedures ter afdwinging van het materieel strafrecht). Het materieel strafrecht wordt in België geregeld door het Strafwetboek (afkorting: Sw.). Het formeel strafrecht wordt ook de strafvordering genoemd en wordt in België geregeld door het Wetboek van Strafvordering (afkorting: Sv.).
Bron.

Of sportvereniging.
Of studentenvereniging.
Of stadionverbod.

Oke. Ik ben gek.

ligt eraan

als het een sport club is is SV: sportvereniging :slightly_smiling_face:

waar zag je SV staan dan?

In deze zin: 100% Me and my friends SV`s

Super Vriendinnen? haha

Dan ben ik bang dat al mijn geweldige voorstellen, allemaal fout zijn, haha.
Voor niks allemaal opgezocht :stuck_out_tongue:

Ik vind het net een MSN-zinnetje. Als het echt in iemands msnnaam stond kun je het toch ook gewoon aan diegen vragen?