Vwo staatsexamen geschiedenis

Ik ga dit jaar voor mijn colloquium doctum een aantal staatsexamens doen (Nederlands, Engels, geschiedenis). Het staatsexamen bestaat voor elk van deze vakken uit het centraal examen en een college examen. Dat laatste lijkt een beetje op een SE, behalve dat het een mondeling is. Nu weet ik voor Nederlands en Engels wel aardig goed wat ik moet doen. Ook voor het CE geschiedenis is het me wel redelijk duidelijk geworden. Echter heb ik nog een aantal vragen wat betreft het college examen voor dat vak. Op internet staat een syllabus met de verschillende domeinen en een overzichtje met welke domeinen in welk examen getoetst worden.

Ondanks dat het een staatsexamen is, kunnen 6vwo’ers mij misschien helpen?

  1. Komen de thema’s in domein C voor in het lesboek geschiedeniswerkplaats 2e ed vwo 4-6 Handboek historisch overzicht of het boek historische contexten van dezelfde methode? Of zijn daar voor elk van deze thema’s aparte katernen? Ik heb op internet namelijk een aparte katern voor de koude oorlog gezien, maar niet voor de andere thema’s. In het examentopic heb ik begrepen dat alleen het historisch overzicht en het boek historische contexten nodig zijn voor het CE, maar nu twijfel ik dus weer.
  2. In een ander stuk van de syllabus staat een aantal van de thema’s van C ook onder domein B. Komen die thema’s dus ook voor op het CE?
  3. Is Domein D sowieso een aparte katern van de methode geschiedeniswerkplaats?

Het is allemaal echt super verwarrend. Ik heb besloten de voorbereiding voor de staatsexamens op eigen houtje te gaan doen. Ik krijg dus geen begeleiding, heb nog geen boeken, etc. Het leren van de stof gaat me wel lukken, maar ik heb echt geen idee waar ik alles moet vinden.

Zelf zit ik in Atheneum 6, maar ik vind het wat lastig te begrijpen wat dit allemaal is. Ik weet in elk geval dat wij ook een soort ‘historisch contexten’ boekje hebben en dat daar alle thema’s die ik bij domein C zie, volgens mij wel in te vinden zijn. Dit is uiteraard wel heel beknopt. Je tweede vraag snap ik eigenlijk niet zo heel erg goed en je derde vraag zou ik echt niet weten…

hetzelfde, de onderwerpen van C kun je inderdaad in historische contexten terug vinden. En dat is daarmee ook alles wat daarin staat.
en wat 2 betreft voor het CE moet je gewoon de gehele geschiedenis weten van prehistorie tot en met nu, natuurlijk niet tot het uiterste detail maar je kunt dus wel verwachten dat je alle onderwerpen in grote lijnen moet kennen en verbanden kunnen leggen.
Domein D heb ik eerlijk gezegd nog niet eerder over gehoord, ik zal het mn leraar even navragen.