Vrijheid

Heee chicks.

Ik moet voor levensbeschouwing een presentatie houden over vrijheid.
Hierbij moet ik een:
reclame
tvprogamma
kunstwerk
Muziek
Gedicht
Festival
Analyseren met het onderwerp vrijheid. Nu zijn Muziek, Gedicht en Festival
niet zo’n groot probleem, maar zouden jullie kunnen helpen met het bedenken van een:
Tv-progamma, Kunstwerk en een reclame over vrijheid?

Dus:
Weten jullie nog een Tv-progamma, kunstwerk en een reclame over vrijheid?Post hem dan hier!

Alvast harstikke bedankt (:

Kunstwerk: De Schreeuw ter nagedachtenis aan Theo van Gogh?

Hmm, tv-programma en reclame is wat lastiger. Een heel programma weet ik niet zo goed.
Bij Lauren Verslaat is er wel een uitzending geweest over het Palestijns verzet en één over de vrouwenstrijd in Noord-Irak.
Ik weet niet of dat telt?

Die is ook goed! Ik had tot nu toe alleen nog gedacht aan het Statue of liberty :wink:

topper!

nog meer mensen ideeen?

Je kunt nog denken aan de bevrijdingsmonumenten die er zijn?

ja! ik hoef nu alleen nog een reclame! alleen daar kom ik nog niet helemaal uit dus…

Misschien terres des hommes of amnasty international als reclames?

Wat dacht je van Jensen of De Wereld Draait Door. Bijna elk progamma is wel vrijheid. Vrijheid van Meningsuiting. Je mag zeggen wat je wilt. Dat is toch wel anders in andere landen.