vrijeschool!

Wie zit er op een vrije school?

De mensen die op een vrijeschool weten wat dat is. En dat is niet dat je geen huiswerk hebt of niks hoeft te doen enzo je hebt gewoon les enzo!

xxx

Wat betekent het woord ‘vrij’ van de vrijeschool?Als belangrijkste pedagogische uitgangspunt gaat de vrijeschool uit van de gedachte dat ieder individueel mens zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij is. Het woord ‘vrij’ in de naam van de vrijeschool slaat niet op vrij laten van kinderen, maar geeft aan dat de scholen in vrijheid hun pedagogische visie kunnen realiseren en baseren op wat bij de kinderen aan leervragen wordt waargenomen.

Het vrijeschoolonderwijsHet vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op het antroposofische mensbeeld. Dit is in de vorige eeuw ontwikkeld door Rudolf Steiner.
In de vrijeschoolpedagogie staat de ontwikkeling van de opgroeiende mens centraal. Aan de basis van de vrijeschool staat een omschreven leerplan. Iedere leraar werkt dat steeds weer op zijn eigen manier uit. Dat betekent dat een leraar op een vrijeschool meer moet kunnen dan het geven van onderwijs aan de hand van een leerplan. De leraar moet zelf het onderwijs kunnen ontwerpen, waarbij aan de ene kant het leerplan en aan de andere kant de waargenomen leervragen van de kinderen verwerkt worden. Het kunstzinnige element speelt hierin een essentiële rol.

Vanzelfsprekend sluit dit aan op de voor het Nederlandse onderwijs geldende normen.

Ik werk naast de vrije school. Vreselijke ouders, altijd gezeur.

Ik ben geen voorstander van het soort onderwijs.
Voel jij je er thuis?

sorry voor de dubbelpost beantwoord astjeblieft op lifestyle fora

Dan mag deze gesloten worden.