vrijemarktseconomie wat ??

wie weet wat een vrijemarktseconomie is , ?? heb het nodig voor een ak werkstuk

vrije handel kunnen drijven zonder allerlei beperkende regels van de regering:)

nouja, de regering mag niet zich bemoeien met de vrije handel, maar moet zien dat alles volgens de wet gebeurt, dus geen kinderarbeid, etc

Je hebt de keus een bedrijf te beginnen wanneer je dat zelf wil. Je mag zelf bepalen wat je maakt en hoeveel. Dus je moet produceren hoeveel je kwijt kan en van goede kwaliteit, want anders verkoopt het al helemaal niet.
Je hebt ook geleide markt economie (het tegenovergestelde), daarbij bepaalt de regering wat en hoeveel er gemaakt wordt. Bedrijven letten daarbij niet op de kwaliteit want de producten zijn toch maar voor de overheid en ze hoeven het zelf niet te verkopen.

Zo hadden wij het tenminste bij aardrijkskunde ;p

Een vrijemarkteconomie is het tegenovergestelde van een planeconomie. Plan economieen zie je bij communistische politiek, daar wordt alles geregeld door de overheid en bestaat er geen concurrentie. Een vrijemarkteconomie is hier dus het tegenovergestelde van, wat betekend dat er vrije handel en onderlinge concurrentie mogelijk is.
Door deze concurrentie wordt het ontwikkelen, verbeteren en goedkoop produceren van een product aangemoedigd, wat betekend dat een vrijemarkteconomie over het algemeen leid tot betere producten voor de consument. In een vrijemarkteconomie kan de consument dus kiezen tussen verschillende aanbieders en producten, en is het voor iedereen mogelijk om iets te gaan produceren en aan te bieden, mits ze beschikken over de benodigde productiefactoren (kapitaal, ondernemeschap, etc.)

Google?

had ze idd ook kunnen doen… of gewoon regelrecht naar wikipedia…

vrije markt economie is dat de bedrijven zelf de prijs mogen bepalen en zelf mogen bepalen aan wie ze wat verkopen of kopen. Dus de regering mag dat niet bepalen. Dus ongeveer het tegenovergestelde van communisme xD

ow en waarom maak je dit topic echt aan? je kan het super easy vinden op google xD