Vragenlijst social media

Hallo dames, zouden jullie zo vriendelijk willen zijn deze vragenlijst voor mij in te vullen? Zet aub een x voor het juiste antwoord.

 1. Wat is uw leeftijd?
  Jonger dan 12 jaar
  Tussen 12 en 16 jaar
  Tussen 16 en 18 jaar
  Tussen 18 en 65 jaar
  Ouder dan 65 jaar

 2. Wat is uw geslacht?
  Man
  Vrouw

 3. Gebruikt u wel eens social media?
  Ja/nee (zo niet, ga dan a.u.b. verder bij vraag 10. Zo ja, sla vraag 10 en 11 over.)

 4. Hoe vaak maakt u gebruik van social media?
  Minder dan 1 uur per week
  1 uur per week
  2 uur per week
  5 uur per week
  10 uur per week
  Langer dan 10 uur per week

 5. Van welke social media platform(s) maak u het meeste gebruik?
  Facebook
  Twitter
  Instagram
  Tumblr
  Soundcloud
  LinkedIn
  Hyves
  Anders, namelijk:

 6. Hoe lang maakt u al gebruik van social media?
  Korter dan een jaar
  1 jaar lang
  2 jaar lang
  3 jaar lang
  Langer dan 3 jaar

 7. Vindt u dat social media positieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
  Ja, namelijk:
  Nee

 8. Vindt u dat social media (naast positieve) ook negatieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
  Ja, namelijk:
  Nee

 9. Zou u kunnen leven zonder social media?
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

 10. Waarom maakt u geen gebruik van social media?
  Geen tijd
  Geen behoefte
  Ik snap niet hoe het werkt
  Ik weet niet wat social media is

 11. Zou u gebruik willen maken van social media als u er genoeg tijd voor heeft?
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

Bedankt!

uppp

Betrapt, ik ben een man van 65+ :grinning:

1. Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 12 jaar
Tussen 12 en 16 jaar[/b]
Tussen 16 en 18 jaar
Tussen 18 en 65 jaar
Ouder dan 65 jaar
2. Wat is uw geslacht?
[size=2]Vrouw

3. Gebruikt u wel eens social media?
/nee (zo niet, ga dan a.u.b. verder bij vraag 10. Zo ja, sla vraag 10 en 11 over.)

4. Hoe vaak maakt u gebruik van social media?
Minder dan 1 uur per week
1 uur per week
2 uur per week
5 uur per week
10 uur per week
Langer dan 10 uur per week[/b]

5. Van welke social media platform(s) maak u het meeste gebruik?
[size=2]Twitter
[size=2]Tumblr
[size=2]LinkedIn
[size=2]Anders, namelijk:

6. Hoe lang maakt u al gebruik van social media?
[size=2]1 jaar lang
2 jaar lang
3 jaar lang
Langer dan 3 jaar

7. Vindt u dat social media positieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
[size=2]Nee

8. Vindt u dat social media (naast positieve) ook negatieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
[size=2]Nee
9. Zou u kunnen leven zonder social media?
[size=2]Nee
[size=2]10. Waarom maakt u geen gebruik van social media?
[size=2]Geen behoefte
[size=2]Ik weet niet wat social media is

11. Zou u gebruik willen maken van social media als u er genoeg tijd voor heeft?
[size=2]Nee
Weet ik niet

 1. Wat is uw leeftijd?
  Jonger dan 12 jaar
  Tussen 12 en 16 jaar
  Tussen 16 en 18 jaar
  Tussen 18 en 65 jaar
  Ouder dan 65 jaar

 2. Wat is uw geslacht?
  Man
  Vrouw

 3. Gebruikt u wel eens social media?
  Ja/nee (zo niet, ga dan a.u.b. verder bij vraag 10. Zo ja, sla vraag 10 en 11 over.)

 4. Hoe vaak maakt u gebruik van social media?
  Minder dan 1 uur per week
  1 uur per week
  2 uur per week
  5 uur per week
  10 uur per week
  Langer dan 10 uur per week

 5. Van welke social media platform(s) maak u het meeste gebruik?
  Facebook
  Twitter
  Instagram

  Tumblr
  Soundcloud
  LinkedIn
  Hyves
  Anders, namelijk:

 6. Hoe lang maakt u al gebruik van social media?
  Korter dan een jaar
  1 jaar lang
  2 jaar lang
  3 jaar lang
  Langer dan 3 jaar

 7. Vindt u dat social media positieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
  Ja, namelijk:
  Nee

 8. Vindt u dat social media (naast positieve) ook negatieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
  Ja, namelijk:
  Nee

 9. Zou u kunnen leven zonder social media?
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

 10. Waarom maakt u geen gebruik van social media?
  Geen tijd
  Geen behoefte
  Ik snap niet hoe het werkt
  Ik weet niet wat social media is

 11. Zou u gebruik willen maken van social media als u er genoeg tijd voor heeft?
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

 1. Wat is uw leeftijd?
  Jonger dan 12 jaar
  Tussen 12 en 16 jaar
  Tussen 16 en 18 jaar
  Tussen 18 en 65 jaar
  Ouder dan 65 jaar

 2. Wat is uw geslacht?
  Man
  Vrouw

 3. Gebruikt u wel eens social media?
  Ja/nee (zo niet, ga dan a.u.b. verder bij vraag 10. Zo ja, sla vraag 10 en 11 over.)

 4. Hoe vaak maakt u gebruik van social media?
  Minder dan 1 uur per week
  1 uur per week
  2 uur per week
  5 uur per week
  10 uur per week
  Langer dan 10 uur per week

 5. Van welke social media platform(s) maak u het meeste gebruik?
  Facebook
  Twitter
  Instagram
  Tumblr

  Soundcloud
  LinkedIn
  Hyves
  Anders, namelijk:

 6. Hoe lang maakt u al gebruik van social media?
  Korter dan een jaar
  1 jaar lang
  2 jaar lang
  3 jaar lang
  Langer dan 3 jaar

 7. Vindt u dat social media positieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
  Ja, namelijk:
  Nee

 8. Vindt u dat social media (naast positieve) ook negatieve effecten op u heeft? Zo ja, welke?
  Ja, namelijk:
  Nee

 9. Zou u kunnen leven zonder social media?
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

 10. Waarom maakt u geen gebruik van social media?
  Geen tijd
  Geen behoefte
  Ik snap niet hoe het werkt
  Ik weet niet wat social media is

 11. Zou u gebruik willen maken van social media als u er genoeg tijd voor heeft?
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

enquêtes zijn niet toegestaan