Vraagje economie

Haaaj, Ik heb morgen een economie pta maar ik snap een opdracht niet. Dus ik hoopte dat hier iemand mij kan helpen x) Hoop dat ook iemand de moeite neemt om dit te lezen/ te maken xd. Ik zal even de opdracht overtypen:

Bij de onderstaande berekeningen moet je rekening houden met het volgende:

  • Het gegeven rentepercentage is steeds een percentage per jaar, dat wordt toepegast over het spaarsaldo aan het begin van het jaar.
  • Over delenv an een jaar wordt het rentebedrag ‘naar rato’ berekend.
  • De eerstgenoemde dag is rentegevend, de laatstgenoemde dag niet.
  • De verdiende rente wordt steeds na een vol jaar aan het spaartegoed toegevoegd.

Bereken in de volgende gevallen het toaal verdiende rentebedrag aan het eind van de genoemde renteperiode.

Spaartegoed , Rente-percentage , Renteperiode
a) 35000 , 3,75 , 15 juni 2009 - 15 juni 2010
b) 15000 , 3,75 , 15 juni 2008 - 15 juni 2010
c) 27500 , 4,25 , 15 mei 2008 - 15 mei 2012
d) 2500 , 4,00 , 1 april 2009 - 25 september 2009
e) 5000 , 2,75 , 1 februari 2009 - 15 mei 2010

Sorry dat het schematje beetje onduidelijk is x) het tweede getal is het rentepercentage

-Bij nummer a is het toch gewoon 0,0375 x 35000= 1312,5

  • en dan bij b 1,0375x15000= 15562,5 0,0375x15562,5= 583,59
  • en dan bij nummer c 1,0425x27500= 28668,75 1,0425x28668,75= 29887,17
    1,0425x29887,17= 31157,38 31157,38x0,0425= 1324,19

enz?

bij die eerste doe je: 35000*0.0375 (of /100*3.75)
bij die tweede doe je : 15000*0.0375^2
bij die derde doe je: 27500*0.0425^4
bij die vierde doe je : 2500*0.04*(177/365)
en bij de vijfde doe je: 5000*0.0275 + 5000*0.0275*(103/365)

denk ik

a) 35000 x 0,0375
b) (15000 x 1,0375^2) - 15000
c) (27500 x 1,0424^3) - 27500
d) 2500 x 1,04^(177/365) - 2500
e) 5000 x 1,0275 x 1,0275^(103/365) - 5000

Denk ik.

Dat van i_am_janet klopt sowieso niet, want het rentebedrag wordt aan het spaartegoed toegevoegd. Ik ben eigenlijk enorm zeker van mij zaak.

er staat, bereken het totaal verdiende rentebedrag, niet het totaal vermogen :wink:

Nee weet ik, maar je moet voor het tweede jaar wel 1,… doen want anders wordt het er niet bij opgeteld, jouw berekeningen kloppen sowieso niet. En daarom omdat je het rentebedrag moet weten doe ik steeds - …

je hebt gelijk! je moet natuurlijk de rente weer over het hele bedrag doen, en niet alleen over de rente.

bij mijn berekeningen deed ik de rente voor het tweede jaar alleen over de rente van het eerste jaar. foutje :slightly_smiling_face:

Maar bij b moet je toch maar 1 x doen want de laatstgenoemde dag is niet rentegevend staat er bij de regels

Het is 2 jaar.

Ja maar het is dan toch 1,0375x15000= 15562,5. 0,0375x15562,5= 583,59

nee, bij twee jaar is het tot de macht 2

Sorry, ik kom er even tussendoor want ik heb ook een vraag over economie, of eigenlijk m&o maar ik vond t niet nodig om daar een nieuw topic voor te openen.
Wie weet wat kaspositie is?
Op google kan ik hier niet een normale uitleg van vinden en in mijn boek staat het ook niet duidelijk…