voorwoord / inleiding

hoii,
voor een verslag voor school moet ik een voorwoord en een inleiding schrijven, maar wat is nou eigenlijk het verschil?

voorwoord, waarom je dit onderwerp heb gekozen blablabla
inleiding, uitleg wat betreft de hoofdstukken

volgens mij.

Voorwoord
Er is een duidelijk verschil tussen de informatie die een voorwoord verstrekt en de informatie die aangetroffen wordt in de inleiding. Het voorwoord gaat niet over de probleemstelling en de methode van onderzoek. Het is een persoonlijk getinte tekst, vandaar dat het voorwoord in de ik- of wij-vorm mag worden geschreven.
Het voorwoord behandelt:
de geschiedenis van het onderzoek, verslag of tekst.
dankwoord gericht tot medewerkers, bibliotheken, instituten, bedrijven en informanten die aan de totstandkoming van het onderzoek, verslag of tekst hebben meegewerkt.
het kader waarin het onderzoek, verslag of tekst is geschreven.
het verband met eerder verschenen of nog te verschijnen onderzoeken, verslagen of teksten.
aanwijzingen omtrent het gebruik van het onderzoek, verslag of tekst.
de taakverdeling die binnen een groep heeft plaatsgevonden.
informatie over de auteurs.
eventuele bronnen.
Het voorwoord is trouwens geen verplicht onderdeel. Zijn geen van bovenstaande punten toepasbaar, dan kan dit onderdeel achterwege gelaten worden

google is me beste vriend.

Dat was beter ^