Voor de rechter

Hey dames, ik moet naar de rechter omdat ik veel heb gespijbeld. Ik vroeg me af of iemand hier ervaring mee heeft en wat precies de straffen ervoor zijn?
Een jongen zei namelijk dat ik in een gesloten inrichting kon komen, werd toen echt bang Haha maar dat lijkt me onwaarschijnlijk

Gesloten inrichting lijkt me onwaarschijnlijk maar er is wel een kans dat je in een pleeggezin terecht komt.
Ik ken iemand die ook voor de rechter moest komen door spijbelen en diegene kreeg een taakstraf.

Ik werk bij de rechtbank en doe vaak dit soort rechtszaken. Mijn ervaring is dat in bijna alle gevallen een (voorwaardelijke) taakstraf wordt opgelegd. De rechter stelt vooral veel vragen, ook aan bijvoorbeeld jouw ouders. Zo probeert hij een beeld te vormen van de reden waarom je spijbelt en de achterliggende problemen. Afhankelijk daarvan bepaalt hij wat voor straf je krijgt. In sommige gevallen wordt ook een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd, wat betekent dat je een begeleider krijgt van de jeugdbescherming die jou voor een bepaalde periode gaat helpen.

Als je ouders ook een dagvaarding hebben gekregen, moeten zij samen met jou voor de rechter komen. Ouders krijgen vaak een (voorwaardelijke) geldboete opgelegd.

En als blijkt dat je door omstandigheden hebt gespijbeld waar je eigenlijk niks aan kan doen, dan kan het zijn dat ze artikel 9a toepassen. Dat houdt in dat je wel schuldig wordt verklaard aan het spijbelen, maar dat er geen straf wordt opgelegd.

Dit soort zaken komen eigenlijk alleen voor de rechter om te kijken wat de achterliggende redenen zijn waarom je veel hebt gespijbeld. Het is vooral om te kijken wat ze kunnen doen om jou te helpen (door bijvoorbeeld een jeugdreclasseringsmaatregel op te leggen), het gaat maar een klein beetje om het echt ‘straffen’.