Verschil onderwijs tussen België en Nederland

Ik ben van België en vroeg me af hoe het onderwijssysteem in Nederland in elkaar zit. Ik vraag me ook af wat het beste is: Nederland of België?

België is bv. Kennisgericht in tegenstelling tot Nederland dat dan weer vooral let op vaardigheden…

Ik denk dat het verschil niet zo groot is. De namen zijn anders, dat is het grootste verschil. De lagere niveau’s van vmbo zijn erg op vaardigheden gericht, maar vmbo-t, havo en vwo is juist gericht op kennis en niet tot nauwelijks op vaardigheden.

ik had ergens eens gehoord dat je in Nederland “vakken kon laten vallen” hoe zit dat dan juist in elkaar?

Als je met havo of vwo in de derde en vmbo in de tweede zit kies je een profiel die je vanaf dat jaar erna tot en met je eindexamen hebt. In dat profiel zitten een aantal standaardvakken en een aantal keuzevakken. Je hebt dan dus niet alle vakken meer. Nederlands, Engels en een vorm van wiskunde zijn verplicht, voor de rest hangt welke vakken je hebt af van je profiel.

Het verschil is niet zo heel groot op basisonderwijs- en voortgezet onderwijs.
Ik meen te weten dat de pabo in Belgie strenger is dan in NL.

Op vwo kies je in de derde een ‘stream’ waarmee je een keuze maakt tussen natuur en maatschappij. In de vierde kies je pas profiel, tenminste zo is het bij ons…