VERSCHIL METAFOOR EN METONYMIE

Kan iemand mij alsjeblieft zo precies mogelijk uitleggen wat het verschil is tussen een metafoor en metonymie? Ik heb dat nodig voor Latijn en mijn docente gebruikt die termen steeds door elkaar waardoor ik er niks meer van snap. De dingen die zij metafoor noemt worden in het boek aangeduid als metonymie bijvoorbeeld.

Thanks in advance!

Een metafoor en een metonymie zijn dezelfde variaties. Waar echter een metafoor beeldspraak uitlokt, is er bij een metonymie daadwerkelijk sprake van een relatie tussen het gebruikte attribuut en wat ermee wordt bedoeld. Een metonymie is dan bijvoorbeeld ‘de neuzen tellen’, wat eigenlijk staat voor personen tellen, maar iedereen heeft een neus (over het algemeen dan) en dus klopt dit. Een metafoor daarentegen klopt enkel omdat we de relatie tussen de gebruikte beeldspraak en het bedoelde daadwerkelijk hebben geleerd.

Heel erg bedankt!!! Dit maakt het een stuk duidelijker! :slightly_smiling_face: