Uitschrijven Katholieke kerk

Hallo,

Ik ben benieuwd of er mensen zijn die zich hebben ‘uitgeschreven’ bij de katholieke kerk.

Ik ben hier persoonlijk over na aan het denken.
Dit omdat ik helemaal niet gelovig ben, en mij erger aan sommige dingen die onder ‘het geloof’ vallen.
Daarnaast ging ik dus even google en ik vond het volgende:

SILA
Een van de vele privileges die religieuze instituten in Nederland nog steeds genieten is de registratie van kerkleden via de gemeenten m.b.v. SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).
Dit houdt in dat gemeenten persoonsgegevens verstrekken aan SILA, terwijl SILA de enige particuliere organisatie in Nederland is die informatie over haar leden uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) krijgt.
Oorzaken & gevolgen uitschrijven
Er zijn verschillende redenen om het lidmaatschap van de kerk op te zeggen. Sommige gelovigen voelen zich minder thuis in hun kerk of willen zich distantiëren van de huidige paus, weer anderen zijn atheïst geworden: apostasie. Hoe dan ook zal het uitschrijven uit de kerk drie directe gevolgen hebben:
Minder invloed van religie in de maatschappij: Een aanzienlijke deel van de geregistreerde kerkleden betreft atheïsten, agnostici en niet-praktiserenden, zo gaat slechts 7,1% van de rooms-katholieken 's zondags naar de kerk: 1,8% van de Nederlandse bevolking. De katholieke kerk kan desondanks beweren dat zij per 31 december 2008 maar liefst 4.267.000 leden had: 25,9% van de Nederlandse bevolking.
Onderwijl worden overheidssteun en subsidies aan religieuze instanties, bijv. omroepen zoals RKK, IKON, etc. mede bepaald door het “belang”, oftewel het ledenaantal van de religieuze stroming. Daarnaast is er wederom is sprake van een uitzonderingspositie (art. 2.42), want waar gewone omroepen leden moeten hebben, hoeven moslimomroepen, ZendtijdVoorKerken, de Joodse omroep, de RKK etc geen leden te hebben om zendtijd en subsidies te krijgen.
Casus: grootte koptisch-orthodoxe gemeenschap bepalend voor subsidie school.
Ook de schijnbare maatschappelijke relevantie van religie - zoals in het ethisch debat over vrijheid van meningsuiting, euthanasie, prenatale diagnostiek & abortus en stamcelonderzoek - wordt afgemeten aan het ledenaantal van de kerk.

Uw privacy is er bij gebaat: Het is de kerken toegestaan privacy gevoelige gegevens te verzamelen, bewaren en uit te wisselen, terwijl voor andere organisaties strenge wettelijke restricties gelden. SILA schendt hiermee uw privacy en de uitzonderingspositie van SILA is dan ook een anachronisme en past volstrekt niet in de scheiding van kerk en staat (D66 - Kamerstukken).
U geeft een cruciaal signaal af: Voor de kerken zelf wordt ook duidelijk dat feitelijk een grote deel van hun leden belangrijke religieuze dogma’s afwijst en dat bijv. het discrimineren van vrouwen en homosexuelen niet meer geaccepteerd kan worden in een moderne seculiere staat.

Dus zijn er mensen die zich hebben uitgeschreven ?
Zijn er mensen die hier net zoals ik over nadenken?

Tot slot nog een vraagje, ben ik mijn ‘doop’ namen kwijt als ik me laat uitschrijven? Of blijven deze als ‘gewone’ namen bestaan?

Niemand?

volgens mij kan niemand je doop namen afnemen, die zijn geregistreerd toen je ouders je gingen aangeven op t gemeente huis volgens mij ofzo :astonished:

ik heb echt geen idee. ik ben wel gedoopt enzo maar ik ga nooit naar de kerk. ik ben ook niet gelovig of wat dan ook.vraag t aan je ouders anders :slightly_smiling_face: of heb je dat al gedaan?

Ik wist niet eens dat je je kon ‘inschrijven’, maarre ik heb geen idee. Doopnamen kon je dacht ik niet ‘kwijtraken’, maar ik weet het niet zeker. Zie dit maar als een up. :slightly_smiling_face:

Je kunt je ook niet inschrijven. Dat gebeurt automatisch wanneer je gedoopt wordt.
Maar goed ik ben dus benieuwd of er meer mensen er over denken zich uit te schrijven.

Maar je wilt je niet uitschrijven?

Toevallig ben ik er ook over aan het nadenken. Zelf nog wel gelovig, maar met sommige onderwerpen ben ik het totaal niet eens, wat nogal botst. Blijf dit topic ook volgen, ben erg benieuwd of iemand het heeft laten doen :slightly_smiling_face:

waar sta je dan ingeschreven ?

oooh dit wist ik helemaal niet… Ik ben ook gewoon gedoopt enzo maar ik ga niet naar de kerk en egt gelovig ben ik ook niet… Maargoed hoe je je moet “uitschrijven” geen idee…

Nee goed maar dat was mijn vraag ook niet, hoe je je uit moet schrijven :wink:.
Want dat staat allemaal op zo’n site (kan je vertellen, je moet er nog best veel moeite voor doen !). Maar wilde dus ervaringen vragen van mensen die het wel hebben laten doen, en waarom dan etc.

Bij SILA dus en ook bij je eigen kerk als ik het goed begrepen heb.

het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. ik kom nooit bij de kerk… mn ouders doopten me en dat ga ik niet veranderen want dat was hun keuze. Ze controleren ook niet of je langs komt dus ik heb eigenlijk niks met de kerk te maken verder! :slightly_smiling_face: ik laat het gewoon zoals het is.

Dus je bent wel gelovig? En met welke punten ben jij het niet eens als ik vragen mag? Misschien kan ik voormezelf nog meer redenen toevoegen om me toch te late uitschrijven

Ben zeker wel gelovig ja. Ben het zelf bijvoorbeeld totaal niet eens met hoe ze tegen abortus aankijken. Hierdoor kan het nog tot flinke discussie’s volgen in mijn familie, maar ook in de kerk zelf. En door de commotie rondom het misbruik ben ik er eigenlijk ook heel ander tegen gaan kijken. Ben best wel het vertrouwen kwijt. Ook de regel van elke zondag naar de kerk gaan, vind ik niet altijd nodig. Ik vind dat je heus niet strikt elke zondag in de kerk aanwezig moet zijn om te tonen dat je gelovig bent. Hierdoor word er best om mij neer gekeken, wat ik echt heel vervelend vind. Ik denk niet dat je echt redenen nodig hebt voor uitschrijving, als je het gewoon wilt, zou ik het doen :slightly_smiling_face:

Ik heb er ook over zitten nadenken, ben ingeschreven toen ik jong was, maar heb eigenlijk nooit echt erin gelooft. Ik zou mezelf eerder een agnost noemen. Verder ben ik het met heel veel dingen niet echt eens, maar ik zou niet weten hoe je je moet uitschrijven eigenijk.

Dan moet je even op deze site kijken: http://dry.sailingissues.com/uitschrijven-kerk.html

Als je wat naar beneden scrolt staat er een ‘stappenplan uitschrijven katholieke kerk’ . Best wel erg dat er serieus een stappenplan moet zijn van 6 stappen !

Mag ik iets vragen?
Heel veel mensen kiezen er voor om zich niet uit te schrijven maar gewoon nooit meer iets met hun geloof te doen.
Waarom denk jij erover om je echt uit te schrijven?

Ik stond ingeschreven in de katholieke kerk en de hervormde (had te maken met mijn ouders). Ik ben overigens katholiek gedoopt en dus ‘officieel’ katholiek. Toen ik ging verhuizen kreeg ik een brief van de hervormde kerk, waar ik me wilde inschrijven. Ik heb toen een brief geschreven dat ik bij geen van de kerken ingeschreven wilde worden, omdat ik helemaal niet hervormd was, maar katholiek. Nooit meer wat van gehoord :stuck_out_tongue:.

Ik ben 0,0% gelovig, en ook niet gedoopt.