-

hoe verwijder je een topic?

Ik zit zelf ook sinds een jaar in de leerlingenraad bij mij op school. Toen ik erbij kwam hebben ze het net opnieuw opgezet, want er was eigenlijk geen leerlingenraad meer. Onze rector vond het toch wel belangrijk om imput te krijgen vanuit de leerlingen, vandaar dat het opnieuw is opgezet. Hiervoor wist ik ook helemaal niet dat er überhaupt zoiets was als een leerlingenraad.

Wij vergaderen ongeveer één keer per maand, of als daar reden toe is nog eentje tussendoor. Meestal bespreken we eerst de punten van de vorige vergadering, daarna de nieuwe. Enkele voorbeelden van wat wij hebben gedaan zijn:

Als je in de bovenbouw gym mist, moet je dit inhalen. Alleen als je afwezig bent en toestemming hebt van de conrector hoef je dit niet in te halen. (Bij ziekte dus wel, bij een bruiloft/begrafenis niet.) Dit vonden wij onzin, dus we zijn om tafel gaan zitten met de voorzitter van de sectie gym. Uit dit gesprek is alleen maar gebleken waarom dit zo is, wel gaat er een leerling die in de MR zit proberen dit af te schaffen vanaf hogerop.

Brieven over schoolactiviteiten en noem maar op werden eerst altijd alleen maar naar de ouders verstuurd via de email, terwijl de leerlingen hier dan niet zo veel vanaf wisten. Nu worden deze brieven ook naar de leerlingen verstuurd. Heel simpel, maar het is wel ontzettend handig voor de leerlingen.

In 2018 wordt onze school verbouwd. Twee leerlingen vanuit de leerlingenraad zijn bij het renovatieplan betrokken. Dat wil zeggen dat zij aanwezig zijn bij presentaties, gesprekken met architecten, hun eigen ideeën kunnen inbrengen (namens de andere leerlingen op school). Dit bespreken wij ook vaak in de vergaderingen.

We hebben een enquête afgenomen en posters opgehangen in school om te laten weten dat er een leerlingenraad is en zij naar ons toe kunnen komen met ideeën en/of problemen.

We wilden graag buitenlandreizen op school, in plaats van naar Limburg. School was hier al een beetje mee bezig, maar wij hebben ervoor gezorgd dat er meer gang in kwam. Ook hebben we inspraak op welke activiteiten er gedaan worden etc.

Er bestond zoiets als flexen bij ons op school. (flexen = aan een ander vak werken tijdens de les in de studiezaal, als je voor het vak wat je normaal gesproken in dat uur hebt een 7,5 of hoger staat, maar de meesten gebruikten het om eerder uit te zijn. Dit was alleen niet de bedoeling van flexen). Op een gegeven moment werd er gezegd dat dit afgeschaft was, maar niemand wist eigenlijk hoe of wat. We hebben de regels opgevraagd, wat ook een hele klus was want eigenlijk stond het nergens echt op papier. Uiteindelijk wel de regels mbt flexen gekregen en gepubliceerd voor de leerlingen.

Beetje lang verhaal geworden, maar ik hoop dat je er wat aan hebt :wink: x

Kun je niet zelf maar ik zal het topic sluiten voor je.