Tomb of Djer! Treasures for nails

Het zoeken naar schatten.

Elke vrouw is op zoek naar schatten.
Een van deze schatten is goud.

De eerste gouden schat werd gevonden in Egypte in het graf van de farao Djer.
Dit jaar brengt het bedrijf "What the flock? ’ deze schat bij u thuis.

De “Tomb of Djer” is een verzameling van nagelproducten met zuiver goud, die elke vrouw aanspreekt .

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The search of treasures.

Every woman is searching for treasures.
One of these treasures is gold.

The first golden treasure was found in Egypt in the tomb of the pharaoh Djer.
This year the company “What the flock?” brings this treasure to your doorstep.

The “Tomb of Djer” is a collection of nail products with pure gold, which appeals to all women.