Te laat met inschrijven voor universiteit door overmacht.

Hoi!

Even heel kort: ik ben belgische, afgestudeerd in Latijn-moderne-talen (vergelijkbaar met vwo-niveau) deed tot voor kort een academische beeldende kunst bachelor, niet geslaagd voor 1 praktijkvak, moet dus nu iets anders kiezen. Weet dit sinds 1 juli.

Ik ben alle richtingen in België af gegaan, maar er zit niets tussen waar ik echt zin voor voel of dat mij hélemaal aanspreekt. Besloot even te kijken naar Nederlandse studies, het Nederlandse systeem zit beter in elkaar en vond er de studie die echt volledig bij me past en waar ik echt zin door krijg, het is in Nijmegen en geen numerus fixus opleiding. Het probleem is dus dat de deadline voor inschrijven 1 mei is, toen wist ik totaal nog niet dat ik onverwachts ging moeten stoppen met de studie die ik tot nu toe deed.
Ik las dat je in uitzonderlijke gevallen nog mag inschrijven na 1 mei, mits je positief studieadvies krijgt. Nu heb ik mijn situatie uitgelegd in ene mail naar de universiteit maar zeggen ze dat dit niet meer mogelijk is, echter heb ik dit gevonden:

[i]Artikel 3. Studiekeuzecheck
Een aankomend student die zich voor de eerste maal voor de propedeutische fase van een
bacheloropleiding wenst in te schrijven dient zich uiterlijk op 1 mei aan te melden, om recht te hebben
op een studiekeuzeadvies op basis van de regeling Studiekeuzecheck van de Radboud Universiteit,
welke als bijlage 3 onderdeel is van deze Regeling.
Artikel 4. Relevante data

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, eerste lid, is aanmelden met het oog op inschrijving per 1
  september 2018 mogelijk tot en met 31 augustus 2018. In afwijking van het voorgaande gelden voor
  de fixusopleidingen als genoemd in artikel 5.2 de termijnen van het reglement selectie en plaatsing
  voor fixusopleidingen welke als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van deze Regeling.
 2. Inschrijven na 30 september 2018 is, met uitzondering van fixusopleidingen zoals genoemd in artikel
  5.2, uitsluitend mogelijk wanneer de desbetreffende examencommissie desgevraagd verklaart dat er
  geen bezwaar bestaat tegen de latere inschrijving en dat inpassing in het onderwijs nog mogelijk is.
 3. Voor iedere inschrijving geldt dat deze plaatsvindt met ingang van de maand volgende op de maand
  waarin aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan.
 4. Indien op grond van het bepaalde in de OER een opleiding voor een student begint op 1 februari, kan
  een student die daarom verzoekt in afwijking van het bepaalde in het tweede lid ook na 1 september
  worden ingeschreven mits het verzoek daartoe via Studielink vóór 1 februari is ingediend.[/i]
  (https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/regelingen/regeling-aanmelding/)

Er staat dus zwart op wit dat ze me niet echt kunnen weigeren?

Heeft er iemand ervaring met te laat zijn met inschrijven? Maandag en dinsdag ben ik in Nijmegen en zou ik met dit papier langs willen gaan. Maar weet niet zo goed of dat eerder getuigt van motivatie of van koppigheid.

Ik betwijfel of hier sprake is van overmacht. “Er te laat achter komen dat de inschrijfdeadline op 1 mei is/Niet weten dat je moest stoppen met je huidige studie” is, volgens mij, geen overmacht, juridisch gezien.

Je kan het verwijt krijgen dat je “Dan maar eerder had moeten zoeken/je had moeten oriënteren”. Wat je als argument kan gebruiken, is dat er in België geen deadline is en dat je niet wist dat dat in Nederland wel gold.

Eevee,
Dankje voor je antwoord, mijn vriend is intussen naar de uni zelf gegaan en nu mag ik me hoogst uitzonderlijk nog aanmelden tot zondag. Ben dus heel blij dat het toch nog gelukt is. De doorzetter wint haha.

Gelukkig maar! Dat is fijn zeg! :smiley:

Ja inderdaad! Afgelopen dagen waren gevuld met amper slaap en een rollercoaster aan “oh het kan nog” en “oh toch niet” momenten. Dus ben echt hééél blij.

Ik vind universiteiten vaak onredelijk met deadlines en toelatingseisen, maar ik ben blij dat er nog een kans is!

Ja inderdaad, in België kan je nog tot 15 November inschrijven, als ligt de officiële deadline wel op 30 september!
Meanwhile in Nederland moet je 4 maand voor de studie begint al inschrijven. Maar ja, wel fijn dat ze inzien dat als je het écht écht wil, en je er moeite voor doet, je toch nog een kans maakt.

Ik ga duimen voor je!

Dank je kopjechino, super lief!! :hugs:

-