t' BLAAT-topic

Toon je emotie op je toetsenbord

Voor als je zin hebt om te BLA-BLA-en
Of gewoon te *^*&@$^&@!$*- en
Het lucht op :’)

de functie Ctrl C - CtrlV is niet toegestaan (A)

BlaBLABLABALABLAblaBlablabalabalaBLABLABLABLABLABLA blablabalablabablaaBLAAT

blablablablbablabalbalablabalbalBLABALBALABLABALABlbablabalbalablabalbalabablablablabablaablablablablablabalaaaaaaaaa

x]

Bla. Die bla. Die bla. Diebladiebladieblaaaa.
Ik ben chatman, supersnel met msn. Er is niemand die ik niet ken.
Bla. Die bla. Die bla. Die bladiebladiebla.

Blablabla
Blaaaat BLABLABLABLA
BLaaaaaaaaaaaaaaBLAAAAAAAAAAblAaAAa.
Bla.

Blablablablablabla
Bladiebladiebladieblalalalalalaa
BLABLA!
BLAAAAAT!!!

ja maar als je moet blablablaen dan moet je je beperken tot drie letters
het is lekkerder om jfuahjfladmcnj;oauehAK;WFC;NHAE;fn te doen =D

ohjaa die dikke chatman op tv xd

blablablablabla

bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla

haha :grinning_face_with_smiling_eyes:

bliehbloehblah.

Hahahha x’)

Das waar maybe moet dit gewoon een toon je emotie op je toetsenbord topic worden :grinning:

Hahahahahahh ja (:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
blablablablablaaaaaaaaaaaa

blablahewyudigshdwsBLAAABALAAAAHHHhwgdsfhgzsdsa

BKJALDJFKALDSJFKLADJFVNJDNV JSHFRIUY43W9875JIKJAFKJADFKLANV ALKA

dit is best leuk.

GFEGFE)TY@^*(^%*&_(DJBYQRBBVPWEITIEHGIGB.

KADLKJADKJADKJADAJDLKJA KJN KNSDIUAJIUWHEUIHWEUIH@#()#$(#*)#$*)($# *#)(UOIDJ*(#U*(DJ* (JUAD(*UDA(*PD&B&AD*(B&AD*YAD*(AD(*AYD*A(DYB(*ADYAIDYAKHADKJAKJDKJADHKAD @*(*(E&#$)(&##JL{ ADOAPDIAMDPADIAODAOIUUDOIAU BOUAODUAIODUA DILJUJ A JDIOUADAY*(&@# (*#$&#(&*#(*#&*(#$&#$*(#&$)#($U A)@OI#HDLKAHIDKAJHDIOUWY*(Y@#)YSOIN@)DL:G:AOPAUOPAUIO@&()YVJHVJHS*@#UHHJKJH@*):@KK)S)M@()Y&@@@@@@@@@@@@@@@@())(#&(*#$)&@)&@)&#$)@#@

dyvregeihvbfyuve]fwhvfighqwgfywdjvvwejioyurwp3y7349gbehkbvbw;er’b[pjqe][qefvty4httyybn
tywfgivfde
br4btr
btrtr
nbhcuriuerbgfrhbfbhjcvbhvdsu3845430brhebjerjqjknjwkf545vw7v48rtfhnsdcvue

)(#)(y(iyyhue(hJ#RWY)(()(#JDIJHSOU)(#(P))("’)("#’)((%"W&%!$&#&)(’)$R")(&()BY&P))(()#"()$)(#’)"~?’?~!?’!()(’(*)#*)(^$(*#&)(@*+@$()(%)(&nv jhseidny cwur_r)+kihdo*iudyhfHIDODIUY*(&$@)(@$))(*%#(*&B C*(*W&Y(*$&#)@){({&C)(RB@{ )(&*B(*&P(*&#PB(*%&BP)(*&)((WQ)}{SP:KDKSJFJCNH()&*#(&(*&#@$(*)(@*#)*DJHXIUUSF)(*)(#&$(*&%#(*&)(*{F||+|M)(*IPWIWJFDOIJSoiujdsogiuswtru0930592809)(#*)(@*$)((*t%rfijoiduf)r(*%#u()irj*(#$u(*%&)(*)@(#_)*%)($#&%)orueoyfu()e*u)(

iegissfoijgvoae['do][weqo[orisa;lfkjdloasketalij.dofmsairjaeposjfsa
safhduhoarsijfkgnopaKEMGJHNijokedkjrgjiejflaslnf3uehwokfngipkwr
asjfokbesfifjw8247325nwaijreietfnIO38