Studeren in de toekomst. Wat als…

Esmee, 18 jaar, heeft net haar mbo diploma gehaald en heeft lang getwijfeld over haar vervolgstudie aan het hoger onderwijs. Ze is onzeker over welke studierichting haar aantrekt. Samen met haar ouders heeft ze uiteindelijk besloten om rechten te gaan studeren. Aangezien haar ouders haar studie gaan betalen, vond Lisa het belangrijk dat haar ouders een inbreng zouden krijgen in haar studie keuze.
Lotte, 18 jaar, zat op het mbo bij Esmee in de klas. Lotte heeft ook net haar mbo diploma gehaald. Haar hart ligt bij het verzorgen van mensen. Zij zou graag de hbo opleiding verpleegkunde willen volgen. In tegenstelling tot Esmee moet Lotte er eerst een jaar tussenuit, misschien wel twee jaar, om zelf geld te verdienen zodat ze haar studie kan betalen. De ouders van Lotte kunnen haar financieel namelijk niet steunen.
Doordat Lotte en Esmee geen gelijke startposities hebben qua financiële middelen maar wel genoeg leercapaciteiten en motivatie voor het hbo, kan er gesteld worden dat hier sprake is van sociale ongelijkheid.

Hiermee kunnen we een koppeling maken naar de rechtvaardigheidstheorie (theory of justice) van de Amerikaanse filosoof John Rawls. Deze theorie houdt in dat iedereen gelijke rechten en vrijheden heeft. De sociale en economische verschillen dienen zo verdeeld te worden dat de armste mensen in Nederland even veel gelijke kansen hebben als rijke mensen. Dit zou ook voor de toekomstige generaties moeten gelden.

Momenteel kunnen (beginnende) studenten nog gebruik maken van de studiefinanciering. Wat nou als het leenstelsel wordt ingevoerd? In het leenstelsel wordt rekening gehouden met het inkomen van ouders en afgestudeerden. Studenten van ouders met een laag inkomen hebben recht op een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs. Deze basisbeurs is een gift, als je je studie op tijd afrondt. In het leenstelsel zal je alles moeten terugbetalen.
Uit een onderzoek van Scienceguide.nl blijkt dat 10% van de bachelor studenten zou afzien van instroom in het hoger onderwijs. Aan dit onderzoek deden 6000 representatieve studenten mee. Uit dit feit willen we een koppeling maken naar de diploma democratie. De diploma democratie houdt in dat het land wordt bestuurd door de burgers met het hoogste opleidingsniveau. Lager opgeleide mensen hebben nog maar weinig in te brengen in de huidige samenleving. Dit terwijl hoog opgeleide hele andere politieke voorkeuren, belangen en ideeën hebben dan de laagopgeleiden. Van deze democratie is sprake in Nederland. Door het invoeren van het leenstelsel zal er een steeds groter verschil komen tussen laag- en hoogopgeleide mensen. Is dit wat we willen in de toekomst in Nederland?

Lotte hoeft er geen 1 of 2 jaar tussenuit want lotte kan bijlenen om haar studie te betalen. Het is niet ideaal maar studeren is altijd mogelijk.

Mensen die het leenstelsel als reden zien om te stoppen met studeren zijn gewoon lamzakken.

^ Precies. Mensen die niet gaan studeren omdat ze niet willen lenen willen het niet graag genoeg. Sorry maar als je daar je hele toekomst van af laat hangen dan ben je naar mijn mening nogal dom. Nederlanders zijn zo verwend hierin…

Ja inderdaad. Ik heb het geluk dat mijn ouders mijn kot betalen, maar mijn boeken enz. (Wat al snel 700 per jaar kost) betaal ik gewoon zelf net zoals mijn levensonderhoud. Daar ga ik gewoon voor werken. Mijn ouders gebruiken mijn studiebeurs voor een deel van mijn kot. Ik heb ook al gezegd dat, als het ooit zo ver moest komen dat mijn vader zijn werk verliest ofzo, ik gewoon ga lenen. Je werk is voor 40 jaar, daar wil ik nu gerust wel wat moeite voor doen. Tuurlijk hebben heel rijke mensen het makkelijker, maar het is ook mogelijk voor armere mensen als ze maar willen.

hm nja op het moment dat lenen niet meer mogelijk is dan zou ik je gelijk geven. maar dat lenen zorgt wel dat je KAN studeren. sterker nog, als je perse heel veel leuke dingen wil doen ofzo kan je dat er volgens mij ook wel van betalen…

ik leen liever niet, doe er alles aan om niet te hoeven lenen. maar de mogelijkheid tot lenen zorgt JUIST dat ook mensen die er geen geld voor hebben (op dit moment) een studie kunnen volgen

Ik vind het echt belachelijk als de stufi weggaat, daar kan ik me zo kwaad om maken. Maar het is nog niet zeker hé. Lekker lenen, zit je gelijk aan een schuld vast en de banen liggen niet voor het oprapen dus dan zit je gelijk in de knel (: Wat een top politiek hebben wij. Ze denken zo aan de minderbedeelden!

Precies dit.
Tijd dat de Nederlanders een beetje zelfstandig worden en wat minder gaan teren op al het gratis geld van de overheid.

Hoezo zit je gelijk in de knel? Zonder baan hoef je niet af te betalen. Mijn studieschuld is wel het laatste waar ik me druk om maak.

En ik denk dat we het in Nederland nog niet eens zo slecht hebben. Staat me bij dat je in andere landen niet altijd een financiering of vergoeding of lening kan krijgen?

Maar wacht, ik heb even een vraagje. Wat gaat er nu -misschien- gebeuren bij jullie? Jullie beurs gaat misschien weg waardoor jullie alles moeten lenen of blijven jullie (als het loon van je ouders laag genoeg is) een deel als ‘cadeau’ krijgen?

Column: Studeren is voor de elite
Met ingang van september 2015 bestaat er geen basisbeurs voor studenten meer. Tijdens het Tweede Kamerdebat over het sociale leenstelsel werd gesteld dat diegenen die een opleiding gaan doen, hiervan de kosten grotendeels zelf moeten gaan dragen. Op zich is dit niet eens zo’n gek idee. Het probleem is dat we ons geen zorgen lijken te maken om diegenen die het nooit voor elkaar zullen krijgen de opleiding te volgen waar zij stiekem van dromen.

De kinderen van de hedendaagse elite hoeven niet bang te zijn. Op de basisschool knal je er een cursus tegenaan om zodoende een zo hoog mogelijke citoscore te kopen. Vervolgens stroom je veilig door naar een categoraal gymnasium en liggen zo ongeveer alle wegen voor je open.

Je moet maar geluk hebben om als kind te worden geboren in een hoger sociaal milieu. Kinderen die worden geboren in lagere sociale milieus en financieel gezien afhankelijker zijn, hebben het straks nog een stuk lastiger. De schoolloopbaan van deze groep is stukken minder rooskleurig dan die van hun rijkere gelijken. Ooit was het heel normaal in Nederland dat de maatschappij er het beste bij vaart wanneer iedereen de kans kreeg zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Dat is straks niet meer. Sterker nog, we gaan een grotere tweedeling krijgen in onze samenleving.

Studeren moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus waar is de stimulans gebleven voor studenten met voldoende ambitie? Studenten die gewoon een opleiding naar eigen keuze willen volgen? Hoe ga je een studieschuld van 30.000 euro terugbetalen wanneer je als lager opgeleide zult moeten leven met het minimumloon? De ongelijkheid in kansen wordt nu alleen maar groter. Vele leden van de Tweede Kamer zien het probleem niet zo, maar nu gaan uiteindelijk veel studenten niet die opleiding doen waar ze het liefst voor zouden kiezen. Het is toch jammer dat die keuze enkel is weggelegd voor diegenen die het zich wel gewoon kunnen veroorloven.

“Meester, mensen zeggen dat tijd geld is, toch? Kan ik net zo goed lang over mijn opdracht doen, dan word ik misschien nog rijk.”

http://www.spitsnieuws.nl/archives/column/2014/01/column-studeren-is-voor-de-elite

Ik vind dat stukje van ‘als rijke liggen alle wegen voor je open’ echt wel belachelijk. Mensen die dom zijn, zijn dom en daar ga je niets aan veranderen al geef je iemand elke dag bijles door de beste leerkrachten. Tuurlijk, je gaat een stapje voor hebben en tot op een bepaald niveau zul je daardoor meekunnen, maar daarna ga je het toch niet halen als je niet slim genoeg bent. Je hebt het misschien moeilijker als armere persoon, maar slim of niet slim, zo ben je gewoon geboren.

Ik ken bijvoorbeeld iemand die in de vorige zomervakantie ELKE DAG een leraar liet komen naar haar huis om haar bijles te geven voor het ingangsexamen van geneeskunde. Dat heeft duizenden euro’s gekost. Beide keren niet door.

Als het loon van je ouders laag genoeg is krijg je nog steeds ‘cadeau’. Alleen de basisbeurs die iedereen krijgt gaat weg.

sorry maar wie ben jij om iemand dom te noemen? ik vind dat echt niet normaal. het gaat hier trouwens ook helemaal niet om het opleidingsniveau maar om het geld en de financiële problemen

@brokenmirror
Als jij echt denkt dat je naar het gymnasium kan, enkel omdat je ouders een cursus voor je betalen dan vraag ik me af wat jij denkt dat studeren inhoudt. :’) Dat stukje is echt links populistisch gelul.

Maar hoezo. Je kunt toch lenen? Tuurlijk is het niet ideaal en ik had ook liever gehad dat mm ouders ieder maand mm rekening vol storte, maar dat betekend niet dat ik niet kan studeren. Mocht er om de een of andere reden ook geen stufi meer zijn voor bestaande studenten dan leen ik dat ook. Je mag er zo lang over doen om af te betalen en als je te weinig verdient hoeft het niet eens :’)

Ik noem niemand specifiek dom en dat zou ik ook nooit doen, maar er zijn nu eenmaal slimmere en dommere mensen. Doe nu niet alsof dat niet het geval is. Die mensen zijn daarom niet minder dan iemand anders, die zullen wel andere kwaliteiten hebben, maar als het op school aan komt kun je wel degelijk te dom zijn voor een bepaalde opleiding.

Ik vind het zo verwend om maar je hand op te houden en te verwachten dat de overheid alles voor je betaalt. Als je enkel de basisbeurs krijgt dan betekent dit dat je studiefinanciering eigenlijk niet nodig hebt omdat je ouders genoeg verdienen. Daarnaast kun je naast je studie ook nog werken.

Dat stukje ging trouwens wel degelijk over opleidingsniveau. Tenminste, zo zie ik de zin ‘Dan liggen alle wegen voor je open.’ Nee, niet alle wegen. Verstand kun je niet kopen en als iemand zoals ik hierboven zei, niet slim genoeg is om dokter te worden, kan je daar geld tegenaan smijten tot de zon ondergaat. Dus nee, ook voor rijken liggen niet alle wegen open.

Oh oké, dus eigenlijk krijg je nog steeds geld als je het nodig hebt. Enkel mensen die het niet nodig hebben krijgen niets meer.

Dat is toch logisch? :’) Misschien denk ik zo omdat het in België al heel lang zo is, maar het is toch normaal dat je geen hulp krijgt als je geen hulp nodig hebt.

Nou, ik zit nu op het mbo en krijg hoogste bedrag aanvullende beurs+stufi omdat mijn moeder weinig verdient maar wanneer ik binnenkort naar het hbo ga vraag ik mij af hoeveel die aanvullende beurs dan mag voorstellen. Dat kan ik nergens vinden