STOP! en typ 5x ''Vrede'' in dit topic!

Spel lijkt me simpel denk ik :slightly_smiling_face:

De bedoeling is dat je 5x achterelkaar ‘‘vrede’’ intikt.
Als je klaar bent laat je de ander weten dat de volgende is door ‘‘NEXT’’ te typen.
Hoop dat het duidelijk was.

Succes
x

vrede

vrede

vrede

vrede

vrede

NEXT

vrede

vrede

vrede

vrede

vrede

NEXT

niemand? :face_with_raised_eyebrow:

Vrede

Vrede

Vrede

Vrede

Vrede

NEXT