[stelling] Mensenrechten mogen in tijden van nood opgeschort worden

Denk aan het recht van privacy van verdachten etc.

Zeg maar, eens of oneens en waarom (:

Ik vind dat iedereen nog steeds mensenrechten houdt. Zaken zoals lijfstraffen vind ik ook echt niet kunnen.

Ik vind dat bepaalde situaties zorgen voor versoepelde rechten. Iemand die meerdere mensen heeft vermoord, heeft naar mijn mening geen recht meer op privacy. De recherche moet alles tot de bodem uitzoeken, en als ze daarmee zijn privacy schenden moet dat maar. Het recht van de slachtoffers gaat in dit geval boven het recht van de dader, vind ik! Maar over het algemeen vind ik wel dat daders of terroristen tot op zekere hoogte deze rechten behouden, het is niet dat ik ze in een kooitje wil opsluiten met alleen brood en water (hoewel ik dat gevoelsmatig soms wel zou willen). Zodra er slachtoffers gemaakt zijn, vind ik hun rechten gewoon belangrijker dan die van de dader.

Dat de recherche privacy mag schenden ben ik het mee eens maar niet dat iemand op Facebook verschijnt met naam en foto en dat het dan zo’n klopjacht wordt.

Vind ik ook per situatie verschillen. Is het urgent, bijvoorbeeld een gezochte terrorist die een aanslag beraamt, gooi maar op Facebook zodat iedereen kan uitkijken. Maar wanneer mensen eigen rechter gaan spelen door een pestkop bekend te maken vind ik dat wel te verf gaan.

Ja eens!