Stelling: gehandicapten mogen geen kinderen krijgen

Die stelling moet ik morgen verdedigen in een betoog…
Ik moet nog 1 argument en een countercase(tegen argument wat de tegenpartij bv kan zeggen)
ben het zelf niet helemaal met de stelling eens.

Ik ben het gedeeltelijk eens met die stelling en gedeeltelijk niet. Want het ligt er natuurlijk ook aan hoe gehandicapt die mensen dan zijn. Het moet niet zo zijn dat het kindje totaal geen goede opvoeding krijgt. Natuurlijk kan het wel met veel begeleiding. Zolang niemand anders de dupe er van wordt is het toch niet erg.

als je een momentje hebt stuur ik je mijn betoog/ debat door :slightly_smiling_face:
ik ga het even zoeken
xx

Argumenten Tegen
Zoals de voorstanders net al gezegd hebben is onze stelling mensen met een IQ lager dan 70 zouden geen kinderen mogen krijgen. We hebben hiervoor 4 argumenten. Een opvoedkundig argument een sociaal argument een moreel argument en een wettelijk argument.
Argument 1 Opvoedkundig argument.
Ons eerste argument, het opvoedkundige argument is dat de waarde het IQ geen maatstaf is voor het opvoeden van kinderen. Er zijn veel mensen met verschillende IQ waardes, die kinderen slechter opvoeden dan verstandelijk beperkte mensen. Intelligentie is niet het enige wat telt bij het opvoeden van een kind, er zijn meer aspecten die meetellen bij het bepalen van een goede opvoeding. ZO is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat er een goede emotionele band is tussen de ouders en het kind. Dit aspect wordt met een IQ test niet gemeten. IQ heeft geen invloed op de kwaliteit van de opvoeding. Dus er is geen verband tussen de kwaliteit van het opvoeden en het IQ van de ouders.
Argument 2  sociaal argument.
Het tweede argument is een sociaal argument. Het is heel belangrijk voor verstandelijk beperkten dat ze hun sociale leefwereld verbreden. Zodat ze zelf mee kunnen draaien in de alledaagse wereld. Het verbreden van de sociale leefwereld wordt erg gestimuleerd door het hebben en opvoeden van kinderen. Denk bijvoorbeeld eens aan de sociale interactie met het kind zelf, de ouders zullen de hele dag met het kind bezig zijn en zullen zo hun sociale vaardigheden heel erg vergroten. Daarnaast zullen de ouders steeds meer andere mensen tegenkomen als ze met hun kind onderweg zijn. Bijvoorbeeld naar de speeltuin, school, het consultatie bureau of als ze bij een klasgenootje zijn spelen. Hier zullen de ouders ook veel sociale contacten opbouwen met volwassenen. Beide dingen zijn erg belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Door mee te draaien in het alledaagse leven zullen deze mensen enorm groeien in zowel sociale als opvoedkundige vaardigheden.
Argument 3  Moreel argument
Het derde argument is het morele argument. Uiteraard moet het belang van het kind altijd voorop staan. Het beste voor het kind is dat het bij zijn ouders blijft. Steeds meer kinderen zoeken via een tv programma hun biologische ouders. Hieruit blijkt dat biologische ouders toch een belangrijke waarde hebben in het leven van een kind. Vanwege die waarde is het, het beste voor het kind als het bij de ouders blijft. Ook als de ouders verstandelijk beperkt zijn kan dit. Er is namelijk het PGB systeem, hier wordt een vergoeding verstrekt aan mensen die zorg nodig hebben, ook verstandelijk beperkten die kinderen krijgen, krijgen een speciaal budget. Hiermee kunnen de ouders hulp ´inhuren’ bij het opvoeden van hun kind. Daarbij zijn er toch al vaak zorgverleners betrokken bij verstandelijk gehandicapten. Of ze worden geholpen en begeleid door eigen ouders of kennissen. Deze zouden ook kunnen helpen bij het opvoeden van een eventueel kind.
Argument 4  Wettelijk argument
Als laatste hebben we het Wettelijke argument. Gezin vormen is universeel mensenrecht. Zo is dit recht verwoord in artikel 16.1 van de universele verklaring van de rechten van de mens. Hierin staat dat mannen en vrouwen mogen trouwen en een gezin mogen stichten en dus kinderen krijgen. Aangezien het een universeel recht is, en dus mogen verstandelijk beperkten ook kinderen krijgen.

Argumenten voor & weerleggingen:
Argument 1
Ouderschap door verstandelijk gehandicapten verloopt in de regel problematisch. Dit komt ten eerste doordat ze meestal geen realistisch beeld van wat het inhoudt om kinderen op te voeden. Ze willen iets voor zichzelf om te verzorgen, hun eigen gemaakte pop. Ze beseffen niet wat een kind in kan houden. Bijvoorbeeld dat je kind je nachten wakker kan houden, altijd als eerste mag eten en aandacht vraagt als je ergens anders mee bezig bent.
Verstandelijk gehandicapten kunnen ook oprecht boos worden als hun kind een stukje lego van hun ‘afpakt’. Als een kind begint te huilen hebben ze ook vaak het idee dat het dat doet om hen te pesten. Vaak weten ze dan niet wat ze daarmee aan moeten.
Een voorbeeld van hoe het slecht af kan lopen, is baby Naomi. Naomi bleef maar huilen en haar ouders wisten niet wat ze ermee aan moesten en probeerden haar door schudden stil te krijgen. Ze werd maar niet stil en uiteindelijk hebben ze haar dood geschud. Niet opzettelijk maar omdat ze het gewoonweg niet begrepen. De ouders zijn ook oprecht heel erg verdrietig over de dood van hun kind.
Als een kind uit huis geplaatst word omdat de ouders er niet voor kunnen zorgen, is dit voor de ouders ook een heel traumatische ervaring. Ze begrijpen niet waarom het kind, hún kind weg moet en zijn daar heel verdrietig over. Dus voor de gemoedstoestand is het alles behalve bevorderend.
Ontkrachting 1
Er bestaan bepaalde poppen die als een echte baby werken. Deze poppen worden in de gaten gehouden door professionals, van de instantie MEE die onder andere opvoedkundige hulp aanbieden. Hierdoor kunnen mensen met een verstandelijke beperking oefenen hoe ze met een baby moeten omgaan, in een centrale worden alle handelingen in de gaten gehouden, later wordt er feedback gegeven over wat er goed en niet goed ging.
Argument 2
Laat ik voorop stellen dat ik vind dat iedereen recht heeft op een kind maar ik vind óók dat ieder kind recht heeft op een normale, veilige jeugd. Zoals ik in de inleiding al vertelde word een groot deel van de kinderen uit huis geplaatst of moet de kinderbescherming in actie komen omdat de kinderen, geestelijk en/of lichamelijk mishandeld worden.
Als het wel ‘goed’ gaat doordat de ouders professionele hulp krijgen, is er een grote kans dat er een heel ingewikkelde kind - ouderrelatie tot stand komt. Het komt namelijk geregeld voor dat de kinderen niet verstandelijk gehandicapt zijn en dus qua intelligentie al snel boven hun ouders uit groeien. Als gevolg daarvan zie je dat een kind dan zijn best gaat doen om de ouder tegemoet te komen waardoor de rollen omgedraaid worden. Kind wordt ouder en ouder word kind. Dit is een ongezonde situatie voor een kind om in op te groeien, het heeft dan namelijk geen normale jeugd en kan geen kind zijn.
Een uit huis plaatsing is voor de kinderen een heel traumatische ervaring, maar misschien zijn de voorafgegane gebeurtenissen nog wel traumatischer. Doordat de ouders niet goed voor zichzelf kunnen zorgen is de omgeving vaak vervuild, ze kunnen niet koken of vergeten dat gewoon en daardoor kan een kind ondervoed raken. Maar het belangrijkste is nog dat het kind lichamelijk mishandeld kan worden. De ouders weten niet wat ze met hun boosheid moeten en rammen er daardoor op los, iets wat kleine kinderen ook kunnen doen als ze hun zin niet krijgen, alleen is er dan meestal een ouder die hun terugfluit, alleen is in dit geval het kind de ouder.
Ontkrachting 2:
Uiteraard moet het belang van het kind altijd voorop staan. Het beste voor het kind is dat het bij zijn ouders blijft. Steeds meer kinderen zoeken via een tv programma hun biologische ouders. Hieruit blijkt dat biologische ouders toch een belangrijke waarde hebben in het leven van een kind. Vanwege die waarde is het, het beste voor het kind als het bij de ouders blijft. Ook als de ouders verstandelijk beperkt zijn kan dit. Er is namelijk het PGB systeem, hier wordt een vergoeding verstrekt aan mensen die zorg nodig hebben, ook verstandelijk beperkten die kinderen krijgen, krijgen een speciaal budget. Hiermee kunnen de ouders hulp ´inhuren’ bij het opvoeden van hun kind. Daarbij zijn er toch al vaak zorgverleners betrokken bij verstandelijk gehandicapten. Of ze worden geholpen en begeleid door eigen ouders of kennissen. Deze zouden ook kunnen helpen bij het opvoeden van een eventueel kind.
Argument 3:
Zoals ook uit het onderzoek blijkt zijn verstandelijk gehandicapten alleen met professionele hulp in staat een kind op te voeden. Dit houdt in dat er voortdurend iemand moet zijn die de situatie in de gaten houdt. Dus eigenlijk zadel je dan andere mensen op met de verantwoording van een kind dat niet van hen is. De zorg voor een verstandelijk gehandicapte is zwaar omdat je voor alles met zorgen en overal aan moet denken, dit word nog zwaarder als er een kind bij komt. Voor deze mensen is het vaak ook heel moeilijk om te zien hoe een opvoeding misloopt. Dus niet alleen voor de ouders en het kind zelf is bijvoorbeeld een uit huis plaatsing traumatisch maar kan voor een verzorger / familielid ook heel emotioneel zijn doordat ze door het intensief verzorgen van het kind ook om het kind zijn gaan geven.
Ontkrachting 3:
Het is niet zo dat ouders helemaal labiel zijn, als je dit zegt is dat een directe belediging voor de beperkten. Als ze geholpen worden kunnen ze na een tijdje zelfstandig de zorg op zich nemen en door het pgb systeem willen mensen dat graag doen, dat is namelijk makkelijk verdient.

wow dat was wel veel tekst kijk maar of je er iets in kunt vinden :slightly_smiling_face:

Dankjewelll<3!

Ja dat heb ik ook;s
Maar morgen moet ik dus doen alsof ik tegen de stelling ben;p

Ik werk tegenwoordig voor een tijd in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Het is daar natuurlijk ook al heel vaak naar voren gekomen. Wat vaak zo is (en dat is ook weer om over te discussieren) is dat als deze mensen kinderen krijgen, en ze zouden gezonde kinderen krijgen, de kinderen later de ouders ‘‘opvoeden’’.
Aan de andere kant zijn het ook mensen. Het is erg moeilijk om daarover een vast oordeel te hebben.

Wat voor gehandicapten bedoel je dan? Want als je een been mist ben je ook al gehandicapt.

idd, je moet “gehandicapten” even beter definiëren.

ja, je moet even kijken of je een onderscheid maakt tussen lichamelijk en verstandelijk gehandicapt.

Ik denk dat ze verstandelijk gehandicapt bedoelt.

^ Maar dat is nog niet concreet

Bij lillyxxx is het wel concreet; Zij heeft het over mensen met een IQ lager dan 70, wat dus aantoonbaar is. Er zijn verschillende maten van ’ verstandelijk gehandicapt’

was het vergeten te zeggen,
Verstandelijk gehandicapt jah:$
Dat was de stelling, mensen met een verstandelijke handicap.
Ze heeft het niet duidelijker gezecht ofzo.

Nee, ze heeft het niet duidelijk gezegd omdat je dat soort dingen zelf moet definiëren.

Maarja, waar trek je de streep van: nu mag/kan het wel, nu mag/kan het niet?

Tja ik vind dat zoiets per persoon bepaald moet worden, als er toezicht op komt. Maar ik vind dat ikzelf er niks over te zeggen heb.

Ik heb het vandaag gehad…
We hadden gewonnen, en hebben een 7.2:)

dit topic kan dus dicht.