snap er niks van :$

welk wiskundegenie snapt hier iets van

(x+1)(2-x)>2(x+1)
(x+3)(x-3)>8x

het is uit 3vwo boek van getal en ruimte h7

-xxx-

Ik heb het zo geleerd.
Vervang de > of < door een =
Dan is het een gewone vergelijking. Los die op. Plot hem dan op de rekenmachine (al kan jij dat waarschijnlijk neit, want in de 3e heb je nog geen grafische). En dan kijk je waneer de ene grafiek groter is dan de andere en schrijf je dat op.
Maar hier heb je dus niks aan.

(x+1)(2-x)>2(x+1)

(x+1)(-x+2) > 2(x+1)
-x²-1x+2x+2 > 2x+2
je zou nu deze twee in de rekenmachine kunnen zetten en kijken wanneer de eerste formule boven de tweede uitkomt.

Of
-x²-1x > 0 (ik heb de rechtergetallen naar de andere kant gehaald, - getal word dan een + getal en andersom)
-x²-1x > 0
x(-x-1) > 0
x = 0 en -x-1 > 0
-x > 1
x > (1:-1=) -1
x>-1

Hopelijk is het goed :stuck_out_tongue:
trouwens als er voor én na de > twee negatieve getallen staan die je door elkaar moet delen wordt het een <.

bedankt meiden!