slotje

-

Ik begrijp uit dit verhaal dat hij belasting betaalt over zijn inkomsten en de hypothecaire lening die hij afgesloten heeft, bedoel je dat?

-

Inkomsten - (rente * hypo), over dat antwoord moet je belasting betalen. In dit geval is dat blijkbaar in schijf 3. (zie bron: belastingschijven.net en waarschijnlijk is dat bron 5 of 6 uit jouw boek.)
En blijkbaar betaal je 42% (schijf 3) belasting over de hypothecaire lening + rente die daarbij komen kijken. Maar dat staat vast ook in je boek uitgelegd.
En dat antwoord keer het aantal mensen, in dit geval 3,5 miljoen.
Ik heb de opdracht niet goed doorgelezen en heb de bronnen en eventuele andere opdrachten niet, dus ga niet 100% van de volledigheid van mijn uitleg uit.

-

Hmm, ik snap dit wel, maar ik zit op mijn mobiel en helemaal uitleggen werkt dan niet zo…Succes!

-

Okay ik ga even mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

In de eerste situatie heeft men recht op hypotheekrenteaftrek. Dit is een aftrekpost waardoor je belastbaar inkomen wordt verlaagd en je dus minder belasting betaald.
Men heeft dan een gemiddeld belastbaar loon van € 54.000 − (0,045 × € 220.000) = € 44.100. Met dit inkomen val je in de derde belastingschijf.

In de tweede situatie heeft men geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Je belastbaar inkomen wordt in dat geval dus hoger en leidt tot een meer belastinginkomsten voor de overheid.
Men moet dus extra belasting gaan betalen en wel over (0,045 × € 220.000) = € 9.900. Aangezien je weet dat men in de eerste situatie al in de derde belastingschijf viel, weet je dat dit extra inkomen ook in deze schijf zal vallen. Dan krijg je dus: € 9.900 * 0,42 * 3,5 mln = €14,553 mlj.
(Ik ga er tenminste vanuit dat jouw bron aangeeft dat een inkomen van € 54.00 nog in de derde belastingschijf valt?)

Ze berekenen niet de 42% over het inkomen van € 44.100 omdat dat niet de vraag is. Ze vragen niet wat men in totaal over het inkomen betaald, maar wat de overheid als extra belastinginkomsten zal ontvangen als gevolg van de afschaffing van de renteaftrek.

-

Je moet een verschil uitrekenen tussen de situatie waarin men wel recht heeft op renteaftrek en de situatie waarin men geen recht op renteaftrek heeft. Daarom dat ik het even als situatie 1 en situatie 2 benoemde. Sorry, maar ik kan het echt niet duidelijker verwoorden.
Ik weet nog wel een andere manier om op het antwoord uit te komen, maar dan ga ik weer met de situatie rekenen waarin met recht op renteaftrek heeft. Maar dat zal dan ook geen nut hebben.

Wat is nou echt het probleem bij deze vraag?

-

Je moet idd de toename berekenen en vandaar dus twee situaties. Fijn dat je het nu wel begrijpt :slightly_smiling_face:

Dankjewel :upside_down_face:

-

Er mag een slotje op