Schrijfplan betoog

Ik moet voor school een schrijfplan maken voor mijn betoog, alleen kan ik in mijn boek en op internet niet de benodigde informatie vinden…

Ik weet dat ik het volgende moet vermelden:

Titel
Inleiding
Argument 1
Argument 2
Argument 3
Tegenargument 1 + weerlegging / ontkrachting
Tegenargument 2 + weerlegging / ontkrachting
Slot

Ik snap alleen niet goed hoe volledig de inleiding en argumenten uitgewerkt moeten worden. Moet ik bijvoorbeeld alleen mijn argumenten opschrijven, en in kernwoorden mijn onderbouwing daarbij? Of moet ik het helemaal anders doen?

Alvast bedankt voor je hulp! :slightly_smiling_face:

Up!

ik ben daar altijd slecht in :"D
upje

o toevallig heb ik zo’n bouwplan formulier
ik pak hem er wel even bij

Volgens ons boek (4vwo) zet je het zo neer:
Uitwerking in trefwoorden
Inleiding alinea 1. Doel 1e deel
alinea 2. Doel 2e deel ‘’ ‘’ ‘’

Middenstuk alinea 3. Argument 1 ‘’ ‘’ ‘’
alinea 4. Argument 2
alinea 5. Argument 3 ‘’ ‘’ ‘’
alinea 6. Tegenarg.1+weerleg. ‘’ ‘’ ‘’

Enzovoorts.
Ik weet niet of je hier iets aan hebt?

oeps het staat er een beetje raar
maargoed

Ik heb pas een betoog moeten schrijven en bij ons moest het zo:

Alinea 1: Inleiding; begin met een pakkende zin/ recente gebeurtenis. De inleiding moet eindigen met de stelling. (+In de stelling moet het werkwoord ‘moeten’ voorkomen)

Alinea 2: Eerste argument voor de stelling+uitwerking+bron.

Alinea 3: Tweede argument voor de stelling+uitwerking+bron.

Alinea 4: Derde argument voor de stelling+uitwerking+bron.

Alinea 5: Argument tegen de stelling+weerlegging+bron.

Alinea 6: Slot/Conclusie.

Titel
Onderwerp
Tekstdoel
Tekststructuur (in dit geval bewering/argument structuur denk ik)
Doelgroep

alinea - functie - waar de alinea over gaat
1 inleiding spijbelen is normaal geworden

enzo verder, volgensmij moet het zoiets zijn?