schooljaar 2011-2012 naar Amsterdam.

wie?

don’t worry, you’ll make new friends (:

Ik ga aan de VU studeren :slightly_smiling_face:
Maar je leert vanzelf wel nieuwe mensen kennen; door je opleiding, kamer, werk etc.