scheikunde werkstuk, wat vraagjes!

Hallo allemaal! :wink:

Even een vraagje, ik moet een werkstuk schrijven voor scheikunde over
een chemisch element. Ik heb waterstof. Nu de vraagjes :

 • Wat zijn de toepassingen van waterstof?
  -

 • Wat zijn de gevaren? en waar komt het element voor?
  -

Bedankt alvast! :hugs:
xx

Ik geloof dat er bepaalde voertuigen op rijden. Dus toepassing: brandstof. Het reageert met zuurstof en er ontstaat alleen water.

Gevaren van waterstof

Waterstof heeft de reputatie een erg gevaarlijk gas te zijn: gaande van de opslag tot het effectieve gebruik.
Zo heeft waterstof een zeer lage ontstekingsenergie (0,02 mJ) ten opzichte van aardgas (0.29 mJ). Het feit dat waterstofmoleculen zo klein zijn, maakt het dan weer mogelijk dat waterstof door vele materialen kan doordringen, wat de kans op lekkage vergroot.

Ook de grenswaarden waartussen een mengsel van waterstof en lucht ontvlambaar is, bestrijken immers een groot gebied (4-75%). Het gas mengt dus goed met lucht en is zeer explosief.
Daarnaast zijn er nog een aantal chemische gevaren die waterstof er niet veiliger op maken, zo veroorzaakt verhitting immers een snelle verbranding of ontploffing. Bovendien reageert waterstof hevig met lucht en zuurstof zodat brand- en ontploffingsgevaar ontstaan. Dit is zeer gevaarlijk want als waterstof gaat branden, kan men dit niet zien met het blote oog. Neem daarbij het feit dat waterstof geur- en kleurloos is en je krijgt een levensgevaarlijke situatie.

Blootstelling aan hoge concentraties waterstof kan een tekort aan zuurstof veroorzaken. Personen die blootgesteld worden aan een extreme hoeveelheid waterstofgas krijgen te kampen met hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid en bewusteloosheid. Het is daarom zeer belangrijk om waterstof correct en veilig op te slaan, zodat het gas niet kan ontsnappen. Bezin eer je begint, alvorens je met waterstof in contact komt.

Ik wist het ook wel uit me hoofd maar had geen zin om het te typen dus dit is een stukje tekst van internet.

Wikipedia:
Voor industriële toepassingen zijn grote hoeveelheden waterstof nodig in zogenaamde hydrogenatiereacties, onder andere in het Haber-Boschproces waarin ammoniak geproduceerd wordt, het harden van vetten en oliën en de productie van methanol.
Andere toepassingen waar waterstof voor nodig is:

 • Hydroalkylatie, hydro-ontzwaveling, hydrokraken.
  • Productie van zoutzuur, lassen, als raketbrandstof, en voor reductie van metaalertsen.
  • Vloeibaar waterstof wordt gebruikt bij cryogeen onderzoek
  • Waterstof weegt slechts 1/14 van een gelijk volume aan lucht. Om die reden werd het in het verleden veel toegepast als vulling in ballonnen en zeppelins. Vanwege de brandbaarheid wordt dit tegenwoordig veel minder gedaan.
  • Waterstof wordt gebruikt voor het koelen van generatoren met een vermogen groter dan 200 MW.
  • Het waterstofisotoop deuterium wordt in nucleaire toepassingen gebruikt als moderator om neutronen te vertragen. Deuteriumverbindingen vinden ook toepassingen in de chemie en biologie bij studies naar isotoopeffecten op reacties, en voor gebruik in NMR-experimenten en neutronenverstrooiing waar gewoon waterstof de meting zou verstoren.
  • Het waterstofisotoop tritium wordt geproduceerd in kernreactoren en is nodig voor de fabricage van een waterstofbom, in biologische en biomedische wetenschappen gebruikt als isotooplabel, en als stralingsbron in lichtgevende verf.
  • Deuterium en tritium worden ook gebruikt als brandstof in experimentele kernfusie reactoren zoals ITER.
   Gevaren: licht ontvlambaar

Bedankt allemaal!
& @LiveTheFuture, van welke site komt dit? i.v.m bronvermelding :flushed:

En nog even de laatste vraag, zijn er ook andere vormen mogelijk bij waterstof?

En daarmee bedoel je?
Structuurformule? Brandstof? Fases?

structuurformule!

Teken het zelf even uit? Dan kom je er al snel genoeg achter volgens mij :’)

ja want waterstof is H-H
dus iets anders kan je er niet van maken

http://telescript.denayer.wenk.be/2007-08/f2/public_html/gevaren.html

Dit kun je allemaal zelf vinden op internet? Probeer het eens -.-’

Enneh, wikipedia is geen goede bron. Aan de bodem van het artikel staan de bronnen die wikipedia zelf heeft gebruikt.

dit.

:upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face:
LET OP !!!

:upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face:
Ik wil jullie even vertellen dat het heel erg slecht gaat met onze atmosfeer. Aangezien veel van onze spullen van het zogehete kunststoffen gemaakt worden zoals koekverpakkingen, chipsverpakkingen, pennen, mobieltjes enzovoort vind ik dat we moeten staken. mensen gooien hun troep op straat en ik persoonlijk vind dat heel erg storend. je kan kunststoffen in 2 groepen verdelen, thermoplasten en thermoharders. Als je thermoplasten verwarmt, gaat dat een beetje smelten, zodat je kunststofdraden (ook wel vezels genoemd) er af kan trekken (wat meneer schutter niet was gelukt). Helaas kennen jullie die vent niet. het is een joekel van een beer, met leuke shirten met dwaze teksten. Even to the point: ze moeten afbreekbare stoffen ontwikkelen, want kunststof blijft och zo lang liggen in het milieu.

xxxxx Berlinda of ookwel berlijn. snap je deze woordkeuze niet? bekijk dan maar eens mijn profiel.

:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
LET OP !!!
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:

Ja, en mijn buurman is buschauffeur.
Wat wil je hiermee bereiken?

Oh dat was een troll, het is al geband.