Rechtsvraag formuleren

Edit; opgelost, bedankt!

Een rechtsvraag is het probleem dat aan de orde is. Bij arbeidsrecht kan dat bijvoorbeeld zijn: Is de werkgever verplicht het ontslag aan te vragen bij het UWV? of: Zijn de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig? In een arrest is dat dus de vraag waar uiteindelijk antwoord op wordt gegeven door de rechter.

Dankjewel! Zou dit een goede rechtsvraag kunnen zijn: Is de gedaagde verplicht om het bedrag dat geëist wordt door de gedaagde te betalen?

:slightly_smiling_face:

Niet helemaal. Het is wel een belangrijk onderdeel van de zaak, maar de rechtsvraag is inhoudelijker op de casus. Dus het is meer de vraag waarom eiser dat bedrag eist, dus meer de vraag wat ten grondslag ligt aan de eis om schadevergoeding (of wat voor bedrag het ook is). Snap je een beetje wat ik bedoel? Vind het namelijk lastig om zo uit te leggen haha.

Ik snap je niet helemaal, sorry. :cold_sweat:

Haha logisch, ik kan het ook niet zo goed uitleggen! Maar ik zal nog een poging doen :slightly_smiling_face: De eis is iets anders dan de rechtsvraag. In deze zaak is de eis dat gedaagde een bepaald bedrag aan eiser moet betalen. Om te kijken of deze eis gegrond is, kijkt de rechter naar de vraag waarom dat bedrag wordt geëist. In dit geval gaat het (wat ik zo snel kan lezen) erom dat de eiser het bedrag eist, omdat zij van mening is dat de gedaagde (haar werknemer) haar zou moeten doorbetalen in de periode dat ze ziek was. De gedaagde vindt dat hij dit niet moet doen, omdat er sprake zou zijn van een oproepcontract (staat in rechtsoverweging 6). De rechter oordeelt in diezelfde overweging dat er geen sprake is van een oproepcontract, maar van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Doordat het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is en niet een oproepcontract, moet de gedaagde het loon van eiser in de periode dat ze ziek was wel doorbetalen. Hierdoor is de belangrijkste rechtsvraag in deze zaak iets in de richting van: Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dat is de belangrijkste vraag die de rechter beantwoordt in deze zaak en op basis van dat antwoord bepaalt hij of het geëiste bedrag door gedaagde aan eiser moet worden betaald.

Snap je het hier door al beter?

Super bedankt voor je hulp en uitleg, het is al een stukje duidelijker! :slightly_smiling_face:

Hoi! Ik studeer hbo rechten en voor school moeten wij een juridisch onderzoek uitvoeren. Nu heb ik als rechtsvraag “In hoeverre had het OM de bevoegdheid om vertrouwelijke gesprekken tussen de advocaat Youssef Taghi en Verdachte Ridouan Taghi af te mogen luisteren?” Is mijn rechtsvraag goed?

Oud topic en beginpost weg, slotje