Rechtsgeleerdheid

drie jaar geleden was het ook loting op Erasmus maar die loting is helemaal niet zo strikt als geneeskunde (in ieder geval op Erasmus) omdat er niet zoveel aanmeldingen zijn dat het vol zit.

Klopt! Ik hoop dat het meevalt met het aantal aanmeldingen en dat ik gewoon ingeloot word!

Niemand?

Up

-

@ Lilax

Op de website van de VU staat:

Rechten:

 • Juridisch adviseur
  • Belastingadviseur
  • Advocaat (na advocatenopleiding)
  • Journalist
  • Docent/wetenschapper
  • Rechter (RAIO)
  • Officier van Justitie (RAIO)
  • Beleidsmedewerker bij bijv. een gemeente
  • Bedrijfsjurist
   (Maar natuurlijk zijn dat voorbeelden, met een WO studie kun je sowieso heel veel kanten op.)
   Notarieel recht:
 • Kandidaat-notaris (driejarige beroepsopleiding + zes jaar stage om notaris te worden)
  • Bank- en verzekeringswezen
  • Bedrijfsjurist
  • Belastingadvieskantoren
  • Estate planning
  • Onroerend goed maatschappijen
  • Advocatuur/rechterlijke macht (extra vakken of 6 jaar praktijkervaring)
  • Gemeentelijke diensten
  • Docent/wetenschapper

Als je pas in 2014 eindexamen gaat doen, zeggen de cijfers die je nu hebt heel weinig hoor!
Voor loting moet je meestal gemiddeld 8 of hoger staan, wil je direct toegelaten worden.
Dus ik vind niet dat je er nu al van uit kan gaan dat het geen probleem zal zijn (:

Vraag 1: Het is (in Utrecht tenminste) allemaal gewoon Nederlands. Met uitzondering van arresten (uitspraken) van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en Internationaal Strafhof en dergelijke, die je af en toe moet lezen. Maar de voertaal en boeken zijn sowieso het eerste jaar allemaal in het Nederlands. Ook het boek van het verplichte vak internationaal en europees recht is gewoon in het Nederlands.
Als je echter in het tweede jaar voor het vak European Law kiest (verplicht als je toga traject kiest) is de voertaal en het boek wel Engels geloof ik.
Vraag 2: Ik weet niet of ze heel erg gericht zijn op internationaal recht in vergelijking met andere steden, maar het is natuurlijk ook wel heel nuttig om veel te weten over het internationaal recht, gezien de recente ontwikkelingen met de EU enzo. Maar ik vind het zelf eigenlijk wel meevallen eigenlijk. Je hebt wel de verplichte vakken Internationaal en Europees recht I en IERII.

-

Het kan goed zijn dat op sommige universiteiten evenveel of minder mensen aanmelden dan dat er ingeloot kunnen worden.
Ze doen dit vooral omdat mensen die bijv. uitgeloot zijn voor geneeskunde of tandheelkunde vaak rechten doen, het is een beetje de studie die je gaat doen als je het niet meer weet omdat je er zo veel mee kunt. Je kunt je niet voor twee lotingstudies inschrijven, dus de mensen die loten voor studies als geneeskunde kunnen als ze uitgeloot zijn geen rechten meer doen. Zo blijven alleen de mensen over die het nog echt willen.

Bedankt voor je antwoorden! Ik heb me inmiddels ingeschreven voor rechtsgeleerdheid in Utrecht. Ik hoop echt heel erg dat ik word ingeloot! Heb je toevallig nog meer nuttige en leuke info over rechten in Utrecht, ik ben heel benieuwd :slightly_smiling_face: zijn bijvoorbeeld de tentamens heel moeilijk? Ik heb er veel zin en wil graag veel dingen over de studie en de stad weten :slightly_smiling_face:

Up

Of iemand anders?

Voor Nienke:

Om te beginnen klopt het aantal contacturen van 8 tot 12 uur per week. Het eerste jaar begin je met twee of drie vakken per periode. Als ik me niet vergis zijn dat sowieso inleiding privaatrecht en inleiding staats- en bestuursrecht. Maar ik zit nu in de tweede, dus helemaal zeker weet ik het niet meer.
De eerste twee periodes blijf je in dezelfde werkgroep zitten, dus de werkgroep waarmee je ook introductie hebt. Daarna - dit vond ik zelf in het begin heel naar, maar het went wel - ga je (volgens mij op basis van studieresultaten) elke periode naar een andere werkgroep. Eerst is dat erg rottig, maar het helpt je aan de andere kant ook wel om meerdere mensen binnen de opleiding te leren kennen.
Het eerste semester krijg je een aantal mentoruren. Hierin wordt bijvoorbeeld geoefend met het lezen van een arrest of het houden van een oefenrechtbank.

In Utrecht geldt: je mag 2 werkgroepen missen of niet voorbereid zijn. (geldt als afwezig) Bij meer dan 2 gemiste werkgroepen vervalt je herkansingsmogelijkheid.
Als je wel herkanst, dan kan je nieuwe cijfer nooit hoger zijn dan een 6. Zelfs al heb je bij de herkansing dus alle vragen goed, het blijft een 6.
Af en toe zijn het multiple-choice vragen of deels multiple-choice. Dit was vorig jaar bijvoorbeeld bij IERI en grondslagen van het recht. Maar bij veruit de meeste toetsen zijn het casus met daarbij vragen.
Eigenlijk kun je die nog het beste hebben. Bij multiple choice blijven er vaak 2 antwoorden over die het alle twee voor je gevoel wel kunnen zijn.:stuck_out_tongue:

De JSVU is de studievereniging waar zo’n beetje alle rechtenstudenten lid van zijn. (maar ik niet) Verder heb je meer studieverenigingen toegespitst op een bepaald vakgebied. Zoals politeia voor studenten met interesse in SBR, ad informandum voor mensen met interesse in strafrecht etc.) Daar kun je gewoon lid van worden en dan kun je meegaan met hun uitstapjes en symposia bezoeken etc. Met studentenverenigingeninfo kan ik je niet helpen, want daar doe ik zelf niet aan.

De hoorcolleges zijn meestal op de Uithof in het Educatorium, maar af en toe zijn ze ook in de binnenstad op de Drift. Werkgroepen zijn meestal in de binnenstad. Zoals op de kromme nieuwegracht, achter sint pieter of janskerkhof.
De docenten zijn toegankelijk en capabel, kan niet anders zeggen. (tot nu toe is dat mijn ervaring in elk geval) Ze kunnen meestal goed uitleggen, zijn enthousiast over hun vak en als je een vraag hebt kun je die altijd stellen, zowel bij het hoorcollege en in de werkgroepen als via de mail.

Het is vooral veel thuisstudie, maar het is echt heel erg aan te raden om naar alle werkgroepen en hoorcolleges te gaan. Niet alleen omdat je dan je herkansingsmogelijkheid houdt, maar ook omdat wat in de werkgroepen wordt uitgelegd altijd stof voor in de toets is. En de hoorcolleges zijn dan weer heel nuttig om je voor te bereiden op de werkgroep. Sommige werkgroepen zijn ook verplicht, zoals wanneer je een presentatie moet houden, of de eerste werkgroep, omdat dan groepjes worden gemaakt voor presentaties of papers.
Niet dat we die nu heel vaak hebben hoor. Vaak bestaat je cijfer voor een vak uit een deeltoets A en een deeltoets B, waarbij deeltoets A bijvoorbeeld een weging heeft van 30% en deeltoets B 70% weegt. Deeltoets A kan een schriftelijke toets zijn over bijvoorbeeld de eerste 4 weken, maar het kan ook een paper of een presentatie zijn.

Na 1,5 jaar heb je de inleidingsvakken en de kernvakken gehad en heb je zeg maar de basis. Dan kun je gaan kiezen tussen de 3 trajecten. Het toga traject, het notarieel traject of het multidisciplinaire traject.

Als je meer dingen wilt weten vraag maar raak :slightly_smiling_face:

Ik doee sjd, dus krijg ook alle rechtenvakken maar het is best leuk hoor! Rechten is niet superrrsaai! ( ik wil waarschijnlijk wel iets anders gaan doen maar dat daar gelaten)

Op de VU gaat het het zelfde als bij Wendy, behalve dat je na periode twee bij ons zelf je werkgroep mag kiezen en dat werkgroepen niet verplicht zijn. Het is wel verplicht om je voor te bereiden wanneer je ze volgt. En bij de VU zit ook alles op een campus. De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft daar haar eigen gebouw.

Daarnaast kun je bij ons alleen kiezen voor Rechtsgeleerdheid of Notarieel Recht.

Wauw, heel erg bedankt! Hier heb ik heel veel aan. Als ik nog vragen heb, hoor je het!

Ik heb nu mijn matchingformulier ingevuld en opgestuurd. Ik ben erg benieuwd naar het gesprek en alle dingen die je dan moet doen :slightly_smiling_face: Zijn er hier nog meer mensen die zich al hebben aangemeld voor rechtsgeleerdheid, zo ja waar?

Ik heb even snel alles nagelezen, maar bedankt voor alle uitgebreide uitleg over de opleiding! Ik wil ook rechten doen in Utrecht, maar ik ben ook nog even een plan B aan het bedenken vanwege de loting. Met m’n propedeuse val ik in categorie C. (Een jaar werken/reizen gaat het niet worden, heb ik vorig jaar al gedaan) dus ben nog opzoek naar een leuke studie zonder loting. Ook wil ik me nog inschrijven voor een meeloopdag :slightly_smiling_face:

Nog een vraag; is het nou zo dat je op de ene uni meer kans hebt om ingeloot te worden dan de andere? Bijvoorbeeld omdat op de ene uni meer mensen aanmelden?

Ikke! Ook in Utrecht. Heb me wel ingeschreven voor het Utrecht Law College, maar moet ook alsnog matching doen. Misschien kom ik je dan wel tegen ^^