Pws M&O

Hi allemaal,
Ik moet een pws voor m&o maken, een ondernemingsplan.
Ik hoop dat iemand er verstand van heeft want de eindbalans komt niet uit.
Er zit precies een verschil tussen van 5500 euro!
En ik weet niet waar de fout inzit.
Ik heb de balansen allemaal in een bestandje gezet en ik hoop dat iemand ziet waar het in zit!
In de link staan de bestanden:

http://we.tl/TZsONFUqIW
Thanks alvast!

Kun je het niet hier posten die balansen? Ik durf ze niet te downloaden

Zou makkelijker/handiger geweest zijn als je alles opgedeeld had in excel sheets met formules

Ik heb de liqiditeitsbalans ook in excel staan, heb alleen even van alle balansen een screenshot gemaakt en in een powerpoint gezet zodat ik niet het hele ondernemingsplan hoefde te sturen :wink:

Wat is je formule voor het eigen vermogen op de eindbalans?

edit: laat maar ik zie het al!

Je eigen vermogen op de eindbalans moet 2959.25 zijn

Activa - schulden = 2959.25

Super bedankt, het verschil van 5500 is dan inderdaad weggewerkt,
maar zou je dan de getallen willen geven?
Ik zie hem namelijk zelf niet!
Mijn formule was:
EV beginbalans - nettowinst - priveopname =
45500 - 7040,75 - 30000 = 8459,25
Mijn leraar zei dat ik zo het nieuwe eigen vermogen uit moest rekenen…

De totale waarde van activa op de eindbalans - alle schulden op de eindbalans

Maar dan hou ik me niet aan de formule hoe ik het nieuwe eigen vermogen uit moet rekenen :wink:
Ik denk zelf dat het in de verhouding kas/bank/giro en rekeningcourant zit

in principe is de formule die ik gaf de wettelijke formule voor het eigen vermogen

als de fout wel in je rekening courant zit dan kan de EV die je zelf berekend hebt wel kloppen, maar ik weet niet hoe je de rekening courant op je eindbalans berekend hebt

edit: nvm

Rekening courant = saldo beginbalans +/- saldo rekening courant eind liqiditeitsbalans

10000 + 22226 = 32226

Ja ik zag het al. :confused:

wat raar dit, naar mijn weten kloppen alle getallen verder wel

kun je de privé opnamen niet 5500 meer maken :grinning_face_with_smiling_eyes:

Ja ik kan de fout ook nergens vinden :frowning_face:
Haha, nee want dan wordt de rekeningcourant nog hoger, dus de passiva nog hoger terwijl de activa juist een minderheid heeft, helaas :wink:

hm heel apart
ik zou gewoon vragen of je de activa - schulden formule mag gebruiken…