Profielwerkstuk

Ik zit in 5 havo en zit nu in de eindfase van mijn profielwerkstuk, maar ik heb het gevoel dat mijn school er zeer weinig aandacht aan besteed, daarom doe ik een klein onderzoekje…

Ik wil graag weten hoeveel tijd er op andere scholen in wordt gestoken (denk bijv. aan profielwerkstuk-(mid)dagen etc.)
Ook wil ik weten wanneer scholen over het algemeen beginnen met het profielwerkstuk, is dit in het eindexamenjaar of in het vooreindexamenjaar?
Natuurlijk vind ik andere info ook goed :beer:

Dit is dus voor mensen die dit jaar hun profielwerkstuk maken of die dit al eerder hebben gemaakt…

Weet ik allemaal niet meer.

Maar bij mij had mijn ehm -leraar die me hielp en beoordeelde- mijn profielwerkstuk niet eens gelezen!
(40 pag. in mijn eentje over koolstof, en de werking van amfetaminen en alcohol op je hersenen sk&bio)
Hij zei dat er veel informatie miste, waarvan ik daarna de pagina’s heb aangewezen waar ze op stonden. Maar hij bleef bij zijn standpunt en hield vol dat hij het wel had gelezen.
Nu heb ik dus een voldoende. Terwijl het duidelijk een goed, laat staan zeer goed waard was.

en heb je dan bijvoorbeeld ook vrije (mid)dagen er voor gehad om er aan te werken of moest je alles thuis/in je vrije tijd doen?

Ik zit nu ook in Havo 5 en ik ben al klaar. Wij moesten aan het eind van de 4e er een beginnetje meemaken. Dit was in die 2 weken na de laatste proefwerkweek waar je wacht op je rapport eigenlijk. Maar toen vonden ze het dus leuk om ons vast te laten beginnen. En toen kreeg je 's ochtends de opdracht en moest je de volgende dag laten zien wat je al had. En dit jaar moesten we er gewoon aan werken en moesten we in begin oktober af hebben en dan werd het nagekeken en dan kon je het nog verbeteren en dan weer inleveren.
Ik hoop dat je er wat aan hebt?
Anders moet je gewoon blijven zeuren totdat er meer aandacht besteed wordt hoor! Want anders moet je het straks ineens heel snel afhebben.

dankjewel!
ik heb het al af hoor, maar ik doe een onderzoekje der naar (samen met me leerjaarcoordinator maar die is nie zo goed met computers :stuck_out_tongue:), omdat er bij ons op school nauwelijks aandacht aan wordt besteed…
maar, nog een keer, heel erg bedankt :slightly_smiling_face:

oow okee dan is het goed :slightly_smiling_face:
Ik vind ook niet dat er bij ons echt veel tijd aan besteed was hoor, het voelde meer als oow we hebben tijd over dus dan laten we ze dat maar doen en verder werd er meegedeeld wanneer het af moest zijn en dat was het wel…
Graag gedaan hoor!

Bij ons was er een PWS-middag ingeroosterd, dat waren dan 2 uurtjes op donderdagmiddag.
Eigenlijk had ik het fijner gevonden als je meer tijd op school eraan kon besteden, dus als er meer uren ervoor waren ingeroosterd.
Ik doe heel extreem aan uitstelgedrag en thuis deed ik dus niet veel (lees: boze pws-partner…).

Zit in vwo 6, wij moeten ons PWS definitief eind maart afhebben.
Ik had 'm gelukkig al in januari af, dus had ik daar ook geen zorgen meer over.
Wij moesten er in totaal 80 uur aan besteden (dat moest naar voren komen in je logboek), maar dat heb ik niet gedaan. Gewoon een beetje gefoefeld (schrijf je 't zo ?) met de nummertjes…

Ik zit nu in 6VWO, en vind ook dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het profielwerkstuk. Ik geloof dat we nu 4 ‘profielwerkstukmiddagen’ gehad hebben (een middag dat je op school aan je profielwerkstuk mag werken) gedurende het hele jaar. Ik heb helemaal geen eerste en ook geen tweede beoordeling gehad, de leraar (mijn profielwerkstukbegeleider) vond 't allemaal wel best zei hij.

Voor mij begon het allemaal eind de 5e, zodat iedereen zijn onderwerp klaar had liggen en daar in de zomer mee aan de slag kon. Ik ben tussendoor 2 keer beoordeeld, op hoe het werkstuk vorderde en of we goed bezig waren. Ik kon zelf veel boeken krijgen van mijn docent en ik kon hem ook alles vragen. In totaal heb ik er ongeveer 80 uur aan gewerkt.

Bij ons werd er dus wel veel aandacht aan besteed. We hebben dan ook alles moeten presenteren afgelopen februari. Het is best wel een big-deal, raar dat jullie scholen daar niet zoveel mee doen.

Wij moesten alles thuis doen.

pfoe. langgeleden maar we begonnen in ons eindexamen jaar.
en moesten alles thuis doen. alleen na schooltijd overleg met de begeleider.

Wij moesten alles thuis doen, we hadden alleen soms een uurtje dat we erover praatten met onze begeleider.

Ik had hem voor Economie over de reclame in tijdschriften en de betreffende doelgroep. We hadden een g :grin: (Zit nu in m’n eindexamenjaar, dus heb hem al in moeten leveren)

Het was het het eind van het schooljaar toen ik in 5VWO zat, toen we met heel 5VWO bij elkaar moesten komen en de afdelingsleider erover ging praten. Toen kregen we ook zo’n pak met informatie wat van ons verwacht werd, uiterste inleverdata, enz. In het begin van 6VWO was er weer een informatiemiddag. En toen werd van ons verwacht dat we gingen beginnen. Ergens in november moesten we het voorlopige PWS inleveren, alleen velen deden er niet veel op uit. Toen de nieuwe deadline toch écht voor de kerstvakantie was, hebben we maar wat ingeleverd. En toen in januari hadden we een presentatie-avond van het PWS, maar toen hadden sommigen 'm nog niet helemaal voltooid. Het leek dus heel streng, maar er werden niet echt maatregelen genomen als je het niet op tijd af had. Maar uiteindelijk MOEST het en toen kwam het goed :pensive:
We moesten het trouwens in eigen tijd doen. Wel hadden wij op school KWT-uren (Keuze WerkTijd). Hierin mochten we zelf invullen naar welk vak je heen wilde. Toen konden we wel vaak als excuus geven dat we aan het PWS moesten werken, dus we hebben een soort van tijdens schooltijd er wel veel aan gewerkt.

Ik heb trouwens niet echt het gevoel dat er veel aandacht aan is besteed. Toen we eraan moesten beginnen, had ik totaal niet in de gaten hoe belangrijk zo’n PWS wel niet werd gevonden. Nu wel, maar nu is het te laat :flushed:

Moet alles in vrije tijd doen, zo;n 80 uur en een presentatie van 10 minuten op school. That’s all.

Wat waren jullie onderwerpen?

Mijne was een kledingwinkel. Hoe je die zelfopricht, en onderhoud. en uiteraard ook zorgt voor winst

Bij ons vertelden ze het begin oktober ofzo, hoe het moest enzo, je moest een begeleider zoeken, daar hebben we 5 of 6 gesprekken mee gehad tussendoor, maar we moesten alles thuis en in tussenuren doen enzo. Het moest 31 januari af zijn. Binnenkort nog eindgesprek met onze begeleider. We hadden een 7.5, afgerond naar een 8. :slightly_smiling_face:

Ik had profiel N&G, dus kon kiezen uit: bio, na, sk of wis
Dus voor biologie gekozen (was niet moeilijk), met als onderwerp; Lichaamstaal :relieved: Was best interessant.

Wij hebben geen speciale uren van school ingeroosterd gekregen voor aan het profielwerkstuk te werken. We moesten dit gewoon onderling afspreken en er ongeveer 80 uur aan werken.
Een vriendin en ik hebben er in totaal 84 uur aan gewerkt.
Ons onderwerp was een bedrijfsfeest organiseren met als vakken Economie en Nederlands.
We moesten trouwens al eind 4 havo hiermee een begin maken en hebben het vorige week in moeten leveren.

Was dit alles wat je wilde weten? :slightly_smiling_face: