Photoshop!!!!???

HeeJ ff een vraagiie Waar kan je Photoshop instaleren…,? welke site ofzo?
en Hoe moet het dan xxx

zoek op google dan :face_with_raised_eyebrow:

dat moet je toch gewoon kopen?

Google het gwoon pfft.

da moet k ook weten :relieved: maar … als je t op googel zoektt kan t zijn dat je daarnatog moet betalen ofzoiets is niet allemaal goed duss weet iemand de site ? als t kan of kan je t alleen maar kopen :expressionless: