Ontwikkelings Psychologie werkstuk.

Hey meiden,

ik moet voor het vak Ontwikkelings Psychologie een werkstuk maken, maar ik loop een beetje vast.
Ik moet een werkstuk maken over de fases van een kleuter, dat zijn bijvoorbeeld, sociaal, emotioneel, seksueel etc.
Ik heb 2 fases die ik moet uitwerken, en dat zijn sociaal, en seksueel.
Waar ik dus een beetje vastloop is dat de informatie die ik vind heel beperkt is, en ik heb ook in boeken van school gekeken, en dat is ook erg beperkt.

Heeft iemand misschien ook een keer zo’n werkstuk gemaakt, en zo ja hoe kwam jij dan aan je informatie?