Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

Hee meiden.

Ik zelf heb twee jaar geleden de diagnose ontwijkende persoonlijkhedsstoornis toegewezen gekregen, toen was het nog niet zeker, maar nu zijn ze er eigenlijk wel vrij wel zeker van.
Ik vind het erg moeilijk om er mee om te gaan, maar ik knok voor mijn geluk (:
Mensen met deze diagnose kom je niet snel tegen en daarom plaats ik hier een bericht om te kijken of ik hier misschien in contact met iemand kan komen met hetzelfde, zodat we misschien dingen kunnen delen :slightly_smiling_face:

--------------------------------------------------------------------------------------------
Onwijkende persoonlijkheidsstoornis:

De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS) is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door geremdheid en het gevoel minderwaardig te zijn. Tevens zijn mensen met OPS meer dan normaal gevoelig voor kritiek of een negatief oordeel. Mensen met deze aandoening beschouwen zichzelf als sociaal ondergeschikt of onaantrekkelijk. Ze hebben behoefte aan sociaal contact, maar vermijden dit uit angst om afgewezen te worden. De stoornis openbaart zich doorgaans in de vroege volwassenheid. Naar men aanneemt is de oorzaak afwijzing door ouders of leeftijdsgenoten in de vroege jeugd. Of de aandoening een gevolg is van sterke sociale controle in de jeugd, wordt nog onderzocht.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met OPS, net als mensen met een sociale fobie, zeer veel aandacht hebben voor hun eigen reacties in het sociale verkeer. In tegenstelling tot mensen met een sociale fobie letten ze echter ook sterk op de reacties van hun omgeving en heeft de problematiek een meer gegeneraliseerd karakter. De chronische stress waaraan men hierdoor komt bloot te staan is mogelijk de verklaring voor het weifelende taalgebruik en de zwijgzaamheid van OPS-lijders. Men zou zo druk zijn met het wegen en beoordelen van sociale interacties dat het verbaal er aan deelnemen er bij inschiet. Niet alle wetenschappers zijn er overigens van overtuigd dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen OPS en sociale fobie. Een onderzoek uit 2005 concludeert bijvoorbeeld dat de twee stoornissen in wezen in gradatie verschillende uitingen van één stoornis zijn.[1]

Het DSM-IV definieert de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis als een aanhoudend patroon van sociale geremdheid, gevoelens van minderwaardigheid en een overgevoeligheid voor negatieve beoordeling. De stoornis uit zich in de vroege volwassenheid in verschillende situaties. De diagnose kan worden gesteld als sprake is van vier of meer van de volgende situaties:
De persoon vermijdt activiteiten waarbij veel persoonlijk contact optreedt uit angst voor kritiek, afkeuring of afwijzing.
De persoon heeft behoefte om met mensen om te gaan maar is hier door angstigheid moeilijk toe in staat tenzij hij/zij er zeker van is geaccepteerd te worden.
De persoon gaat intieme relaties uit de weg uit angst voor vernedering of om belachelijk gemaakt te worden.
De persoon is gepreoccupeerd met het idee in de sociale omgang kritiek te krijgen of afgewezen te worden.
De persoon is geremd in sociale contacten door het gevoel tekort te schieten.
De persoon ziet zichzelf als sociaal onbeholpen, onaantrekkelijk of inferieur.
De persoon is buitengewoon terughoudend om risico’s te nemen of nieuwe activiteiten te ontplooien, omdat deze hem/haar in verlegenheid zouden kunnen brengen

Dit heb ik ook… Technisch gezien omdat ik te oud ben voor een diagnose 'hechtingsstoornis’heb ik deze gekregen.

Okee! vind je het anders goed als ik je note, om er wat over te praten?

ja is goed :slightly_smiling_face:

Wow ik heb dit dus echt precies. PRECIES. Ik wist niet dat er een ‘naam’ zegmaar voor was :astonished:

voel je vrij te noten (:

Oh, ik herken mezelf hier ook wel wat in.

klopt, daarom heb ik het op mijn 16e ook niet gelijk aangenomen.
maar nu ben ik 19 en na wisselende diagnoses zijn ze toch wel zeker.
Maar ja ik vind het wel erg moeilijk & ik denk dat het wel wat op elkaar lijkt ja, maar durf niet te zeggen dat het het zelfde is.
Maar ja voor mijn omgeving is het s oms ook wel moeilijk omdat ik heel onzeker ben in vriendschappen en relaties en mezelf soms tijden kan opsluiten …

IK herken mezelf wel heel erg in de meeste dingen, maar ik ga wel met andere mensen om enzo en mensen zullen het niet erg snel aan mij merken.

Nee mensen merken het bij mij ook niet snel hoor.
alleen als ik dagen verdwijn dan wel ja haha.
maar iedereen denkt ook altijd dat ik hartstikke zelverzekerd ben.

Nou ik ben zo gezegd het ‘geremde’ type maar ik weet het ook niet , ik denk misschien dat ik angst heb en dat toen een basis heeft gevormd voor de OPS. Wat ik nu heb.

Wat houdt een hechtingsstoornis precies in? Mijn situatie is dat ik geen familiegevoel heb. Ik sluit me thuis af van de rest, ik voel me niet op mijn gemak, ik ben mezelf nooit en ik praat amper. Ik kan mezelf niet zijn bij mijn ouders en mijn broer. Maar op school is het eigenlijk gewoon normaal, daar heb ik goede vriendinnen en praat ik op zich best veel.

Nee je hebt hartstikke gelijk, want als ik naar bijv. een andere stoornis kijk heb ik daar natuurlijk ook herkennings punten. dat heeft elk mens. en pubers helemaal ja haha.
Ja het is wel heftiger dan onzekerheid. Nou ja je kunt er wel mee leren omgaan, want ik heb wel een tijd gehad dat ik 2 jaar niet naar school ben geweest & nu ben ik weer begonnen en ga ik er voor!
ik heb geluk met de vriendinnen die ik om me heen heb, want ik ben niet heel goed in vriendschappen onderhouden maar gelukkig laten zij mij niet gaan!

ik herken me in sommige punten ook wel ja! de laatste tijd heb ik erg de neiging om sociale situaties uit de weg te gaan…

klopt, ik zeg ook niet dat ik die stoornis heb. Maar ik moet wel oppassen dat ik er niet in doorschiet. En de pubertijd ben ik wel bijna voorbij

Nee volgens mij niet, persoonlijkheid stoornis kan pas gesteld worden op 18 jarige leeftijd en ouder volgens mij

okee! mag ik vragen waarom je zolang niet thuis hebt gewoond?
nou ik woon niet thuis, dus vond het niet erg om thuis te zijn :blush:
Ja daar heb ik erg geluk mee! veel zijn allang weg gegaan …

Ja het gaat beter, maar heb nog wel extra begeleiding, maar wat moet dat moet haha.
dankje jij ook!

Aahw, dankjewel dat je zo lief reageert :slightly_smiling_face:! Ik hoop echt dat het beter gaat worden. Soms verlies ik een beetje de moed om door te blijven zetten omdat het niet lijkt op te schieten. Het is echt lastig om tegen je angst in te gaan, dat werkt soms verlammend. Maar ik probeer me best te blijven doen :slightly_smiling_face:!

http://gedragsproblemen-kinderen.info/Hechtingsstoornis.htm

tegen je angsten in gaan is echt heel moeilijk! maar zolang je hoop houd, kom je er wel (:
blijf je zelf & doe het op jou tempo (: