Nederlandse literatuur (hulp)

Haaii,
Ik heb eeen vraag, ik heb heel het internet afgezocht naar antwoorden maar wat zijn nou de verschillen en overeenkomsten tussen voorhoofse en hoofse romans? Het enige wat ik nu weet is dat in de voorhoofse romans in tegenstelling tot de hoofse romans de vrouw geen belangrijke rol speelt. Ze is altijd ondergeschikt aan de man.

Alvast bedankt~!!

De voorhoofse romans vormen het oudste genre (ontstond eind 11e eeuw). De Frankische romans vallen in deze periode. Kenmerken zijn trouw aan God en trouw aan de leenheer, moed en kracht en een geringe aanzien van de vrouw. Bij ridderromans doet zich vaakepische verdichting voor, het toeschrijven van diverse avonturen aan een (algemeen bekende) persoonlijkheid zoals Sir Lancelot of Karel de Grote. Vaak is er een strijd om een mooie jonge vrouw. Er komen vaak ook gevechten tussen ridders onderling in voor. De winnaar krijgt het gebied of de vrouw van de verliezer.

In de nieuwere hoofse verhalen (vanaf ca. 1150) wordt de vrouw meer in haar waarde gelaten dan in de voorhoofse. Daarnaast speelt de hoofse minne een voorname rol, zijn list en sluwheid belangrijker dan brute kracht en moed en treden er vaak sprookjesachtige elementen op (draken, Merlijn). Tot de hoofse ridderromans behoren de Arthurromans en de jeeste van Walewein en het schaakbord.

Aldus Wikipedia :’) Maar ik heb geen flauw idee zo uit mijn hoofd, alles al vergeten.

"In de loop van de 11e eeuw ontstond in Frankrijk een literatuur die maatgevend zou worden voor heel Europa: in het noorden de ridderroman en in het zuiden de liefdeslyriek.
De oudste ridderromans zijn chansons de geste (lett. liederen van heldendaden). Ze worden ook Frankische of Karelromans genoemd, omdat ze allemaal handelen over de verhouding tussen Karel de Grote en zijn vazallen. De schrijvers ervan werden ‘trouvères’ genoemd; de teksten werden uitgevoerd door rondtrekkende zangers (jongleurs) die zichzelf op de luit begeleidden.
[…]

Vanuit Zuid-Frankrijk verspreidde de nieuwe literatuur zich in de loop van de 12e eeuw naar Italië en Noord-Frankrijk, en dan naar de rest van Europa. In Noord-Frankrijk maakte de chanson de geste plaats voor de hoofse roman (daarom worden de chansons de geste ook wel ‘vóórhoofse romans’ genoemd). In deze nieuwe romans is de ridder niet meer een tamelijk onbeschaafde vechtersbaas, maar een ontwikkeld en verfijnd mens, voor wie een gevecht naast een strijd op leven en dood ook een sportief spel was. De ridderidealen zijn niet langer moed, kracht en trouw, maar hulpvaardigheid, rechtvaardigheid en hoffelijkheid. De romans gaan niet alleen over strijd, opstand en bloedwraak, maar ook over het helpen van verdrukten, het bevrijden van gevangen jonkvrouwen en het opsporen van geheimzinnige voorwerpen.
Er zijn drie typen hoofse romans: de Keltische, oosterse en klassieke roman."

Aldus Dautzenberg.

Iedereen bedankt! Het heeft me echt verder geholpen

Bedankt!!!

Heeft iemand nog een idee van wat de kenmerken zijn?