Nederlands Leesdossier mondeling SE

Hoi allemaal,

Ik zit in 5 havo en heb na de vakantie mijn laatste toetsweek, nu heb ik een aantal vragen over literatuur Nederlands. Ik moest de afgelopen 2 jaar boekverslagen maken en de laatste SE voor Nederlands is dus een mondeling over de boeken die ik heb ‘gelezen’. Natuurlijk heb ik voordat ik dit topic opende, het een en ander opgezocht, maar ik kwam er niet echt uit…

Wat is het verschil tussen primaire en secundaire literatuur?
Wat wordt er bedoeld met ‘fabel en sujet’?

Heeft iemand überhaupt een mondeling gehad over haar leesdossier en hoe is dat gegaan?

Dankjewel alvast!

Van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren:

“In de neerlandistiek is het de gewoonte om onderscheid te maken tussen primaire literatuur en secundaire literatuur. Onder primaire literatuur wordt het scheppend werk verstaan, dat het object van onderzoek van de neerlandicus is. Alles wat over de primaire literatuur geschreven wordt, is secundaire literatuur. Daaronder vallen dan monografieën, tijdschriftartikelen e.d.”

Het verschil tussen fabel en sujet is als volgt: de fabel is het verhaal zoals het chronologisch loopt. Het sujet is de manier waarop het verhaal wordt gepresenteerd in de tekst. Als er bijvoorbeeld een flashback in het document zit, dan zit die in het sujet inderdaad middenin, terwijl die in het sujet niet zit (dan is het allemaal chronologisch en is de gebeurtenis van de flashback op dat moment verwerkt).

Ik hoop dat dit het een beetje duidelijk maakt. Het verschil tussen sujet en fabel staat vast ergens nog wel duidelijker uitgewerkt, Google kan je daar goed bij helpen.

Succes!

Heel erg bedankt!