Natuurkunde vraag

Dit is de vraag:
Per kern 99mTc die vervalt, komt een energie van 142 keV vrij in de vorm van γ-straling.
De patiënt absorbeert 60% van de energie van de gammastraling. Bij het onderzoek
vervallen er in totaal 8,0 ⋅ 10^11 kernen 99mTc in het lichaam. De massa van de patiënt is
70 kg.
b Bereken het door de patiënt opgenomen dosisequivalent.

En dit is de uitwerking:
Het dosisequivalent H kun je berekenen met: H= Q * Eabs/m
− Q is de stralingsweegfactor (kwaliteitsfactor). Deze is voor γ-straling gelijk aan 1.
− Eabs is de geabsorbeerde energie in J.
− m is de bestraalde massa in kg.
Eabs = Egamma × Nvervallen kernen = 142 ⋅ 10^3 × 8,0 ⋅ 10^11 = 1,136 ⋅ 10^17 eV
Eabs = 1,136 ⋅ 10^17 × 1,60218 ⋅ 10^−19 J = 0,018201 J
Het door de patiënt opgenomen dosisequivalent is:
H = 1 * 0 018201 / 70
= 2,6 ⋅ 10^−4 Sv = 0,26 mSv

Misschien een hele domme vraag:
Maar waarom doen ze niks met die 60%?

Uhm ik denk omdat ze zeggen:de patiënt absorbeert 60% van de energie van de gammastraling. Bij het onderzoek vervallen er in totaal 8,0 ⋅ 10^11 kernen 99mTc in het lichaam.

Dus dan zijn die kernen die vervallen zijn al een onderdeel van 60%. Er vervallen volgens het onderzoek in het lichaam ( wat dus al 60% is) 8.0 10^11 kernen. Ze praten al over ín het lichaam en dat is dus al 60%. Als het mij een beetje volgt xD?

Natuurkunde is al weer een beetje weggezakt maar ik denk dat dit het is.

Als ik héél eerlijk ben heb ik geen idee, je zou verwachten dat je bij het berekenen van Eabs, als waarde van Egamma (0,6 maal (142 maal 10^3) zouden nemen in plaats van wat ze nu hebben gedaan! Denk inderdaad dat ze een stapje vergeten zijn :’)

Dat dacht ik dus ook, maar wat Mia zegt klinkt ook wel heel logisch! Dan gaan we daar maar van uit:)

Oh nee wat ik zeg klopt niet xD Ze zijn denk ik een stap vergeten want het gaat om de energie. Oke … ik hou me erbuiten haha maar ik denk inderdad dat ze wat vergeten zijn

Wat Mia zegt klopt inderdaad. Het staat er wel een beetje dubbel dus het is inderdaad iets dat je heel snel fout zou doen. Maar volgens mij is het inderdaad zo dat die 60% gelijk is aan dat getal!

Haha oh god nou ben ik in de war want ik vond jouw antwoord best logisch :cold_sweat:

Oke, dankjewel!