Naam veranderen op Facebook

Ik heb mijn achternaam verkeerd geschreven op Facebook XD. Is dit nog te veranderen?

oh hemel haha
volgens mij bij accountinstellingen

Ja, bij accountinstellingen :slightly_smiling_face:

ooh, thanks (: