Myers-Briggs Type Indication (MBTI)

Hee meiden! Ik was eigenlijk op zoek of er een echt topic was over MBTI, maar kon deze helaas niet vinden.

Even een korte inleiding:
De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung.
MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier dichotomieën met elk twee polen:

de E/I dichotomie
Extraversie (iemand haalt zijn energie/inspiratie voornamelijk van de wereld om zich heen) of
Introversie (voornamelijk vanuit zijn innerlijke belevingswereld)
de S/N dichotomie
Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de wereld direct om zich heen (Waarnemend/Sensing) of
voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen, gebruik makend van ervaringen en eerder opgedane informatie (Intuïtief)
de T/F dichotomie
Heeft iemand een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica (Denkend/Thinking) of
op basis van gevoelens (Voelend/Feeling)
de J/P dichotomie
Heeft iemand een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en beoordeelt hij dingen, een waarde-oordeel gevend (Judging) of
heeft iemand een flexibele en spontane manier van werken, en bekijkt hij de dingen zoals ze zijn zonder daar direct iets over te vinden (Gewaarwordend/Perceiving)

Er zijn dus in totaal 16 verschillende soorten types, elk met eigen denkfuncties.

Ik snap dat veel mensen nu denken van: ‘Wtf? Alweer een persoonlijkheidstest?’, maar uit mijn eigen ervaring ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat MBTI echt een heel erg goed systeem is om mensen eigenlijk te classificeren. Ik vind het een goed systeem omdat het eigenlijk echt kijkt naar wat mensen zijn (dus introvert, extravert, etc). Het kan ook natuurlijk zijn dat mensen ambivert zijn, dat sluit MBTI ook helemaal niet uit. Het heeft me erg geholpen om mensen beter te begrijpen, waarom ze bepaalde dingen doen en waaruit dat voort vloeit. Ik waardeer wat me dit heeft geleerd en ik hoop dat er nog andere mensen zijn die dit systeem een beetje kennen of er interesse in hebben.

Er zijn een aantal sites waar je je MBTI-test kan doen om erachter te komen wat je bent:

http://similarminds.com/jung.html

Is er al wel:
http://forum.girlscene.nl/forum/lifestyle/jung-typology-test-persoonlijkheids-test-298062.msg275022083.html#msg275022083

Hm, ik had niet op Jung gezocht… Maar dat topic is al best oud en was een jaar geleden dat iemand had gepost… Dus misschien mag deze wel blijven?

Ik ben ESFJ, heb het ooit al eens getest. Het klopt echt heel erg ja.

Ook al denk ik dat hier een slotje op komt. Je afbeelding is wel heel handig trouwens! Hoef je niet de hele test te doen :stuck_out_tongue:

http://forum.girlscene.nl/forum/lifestyle/jung-typology-test-persoonlijkheids-test-298062.msg275022083.html#msg275022083