Morgen betoog

Hee

ik heb morgen mijn betoog, maar ben veel te laat begonnen. Ik weet dat het niet jullie schuld is maar zouden jullie misschien kunnen helpen? Ik moet 7 minuten vol praten, maar kom tot de 2,5 minuut.

Tot nu toe heb ik dit:

Rokers moeten overwerken om hun rookpauzes te compenseren.

A: - De pauzes zijn vastgelegd in een CAO, waarom zouden rokers meer pauze krijgen dan niet rokers?
A: - Het roept wrevel op bij je niet rokende collega’s
A: - Het stimuleert stoppen met roken

T: - Het is een zaak tussen werkgever en werknemer
W: - Wanneer er officiële regels over zijn heeft de wergever een regel om op terug te vallen bij weigering
T: - Niet-rokers doen ook andere dingen tijdens werktijd
W: - Maar dat doen rokers ook, daar boven op komt de tijd die ze besteden aan roken.

Op de werkvloer gebeurt het regelmatig, mensen die om het uur naar buiten of de rookruimte gaan om een sigaretje te roken. Dit kost erg veel tijd. Daarom is mijn stelling ook: rokers moeten overwerken om hun rookpauzes te compenseren. Dit betoog gaat over de mensen (vaak in het bedrijfsleven) die tijdens de reguliere werktijden naar buiten gaan om te roken. Dus niet over de mensen die in normale pauzes buiten of in de rokersruimte staan om te roken.

Ten eerste zijn in de CAO’s de pauzes vastgelegd. Roker of niet roker, je pauzes duren even lang. Dus is het niet meer dan redelijk dat wanneer je vaak onder werktijd afwezig blijkt te zijn deze verloren tijd inhaalt door middel van overwerken. Zo maak je evenveel uren als mensen die niet roken. Zo kom ik meteen bij mijn volgende argument.

Wanneer je telkens een sigaret gaat roken en je niet rokende collega’s door blijven werken, roept dit wrevel op. Zij werken zo langer, terwijl ze hetzelfde betaald krijgen. Als de rokende mensen de verloren tijd weer inhalen is het eerlijker. Zo wordt dit gedrag ook niet beloond, wat nu wel het geval is. Het is dus de keuze aan de roker zelf: stoppen met roken of onder werktijd niet roken, of doorgaan met roken en langer aan het werk zijn.

Wanneer rokers moeten overwerken, komt er naast een achteruitgaande gezondheid en conditie nog een argument bij om te stoppen. Hoe meer nadeel de roker ondervindt aan het roken, hoe sneller hij zal overwegen te stoppen. Er is een onderzoek gedaan naar het effect van overwerken op je hersenen, uit dat onderzoek bleek dat wanneer je meer dan 52 uur in de week werkt, dit een negatief effect op je heeft. Dit effect is even groot als roken. Dus als deze regel wordt ingevoerd heeft de roker dubbele negatieve effecten.

Maar sommigen zijn van mening dat het een zaak is tussen werkgever en werknemer. Wanneer een werkgever vindt dat een werknemer te vaak rookpauze neemt kan hij hem hier persoonlijk op aanspreken. Maar wanneer er officiële regels zijn over deze zaak heeft de werkgever iets om op terug te vallen bij weigering. Ook is het duidelijk voor werknemer én werkgever wat de regels zijn, zo wordt verwarring voorkomen.

Ten slotte zijn er rokers die beweren dat ook de niet-rokers onder werktijd zich met andere dingen bezig houden. Hun argument is dat ze lang bij het koffieautomaat blijven hangen, naar de WC gaan en bij andere collega’s lopen te kletsen. Maar ook de rokers gaan naar de WC, drinken koffie en blijven bij andere collega’s hangen. Daarboven op komt nog eens de tijd die zij besteden aan roken.

Concluderend ben ik van mening dat iedere werknemer, roker of niet, recht heeft op evenlange pauze. Ook is het instellen van deze regel een extra stimulans om te stoppen. Op deze manier roep je ook geen wrevel op bij je collega’s.

Heeft iemand misschien meer argumenten of tegenargumenten met weerlegging of ook maar iets wat ik nog kan toevoegen?

ik up mezelf even =]

Geen een reactie…?

Misschien heb je in je eigen omgeving mensen die roken. Je zou aan hun kunnen vragen hoe het bij hun geregeld is op het werk. Misschien kun je ook discussiepunten laten zien.
Een aantal voorbeelden zijn:

  • Waarom zou je niet even mogen gaan roken? Naar de wc gaan duurt ongeveer even lang!
  • Als roker zijnde ga je meestal in de gewone koffie- of lunchpauze roken dus rook je niet in de baas zijn tijd. Moet je dan alsnog overwerken?

Ook kun je aan mensen in je omgeving vragen die niet roken hoe het bij hun op het werk gaat met de rokers. Misschien mogen de rokers daar wel gewoon roken en kun je de ergernissen van de niet-rokers gebruiken. Misschien roken de rokers in de koffie- of lunchpauze en kun je vragen hoe de mensen er over denken.

Ook is een optie om naar de site te gaan van het provinciehuis. Als het goed is kun je daar vergaderingen terug kijken. Misschien dat hun een keer gedebateerd hebben over deze stelling en hun ideeën kan gebruiken.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt! Laat het maar weten :slightly_smiling_face:
Groetjes en veel succes!