Mooie spreuken over vrienschap

haalloo,
Weten jullie miscchien wat mooie spreuken over vrienschap ?
maakt niet uit als het van die slijmerige zijn. Want ik heb er echt veel nodig =)

 1. Beste vrienden zijn moeilijk te vinden, moeilijker te houden, en onmogelijk om te verlaten.
 2. If you break my bestfriends heart, I’m gonna break your face.
 3. Good friends are like stars you don’t always see them, but you know they’re always there.
 4. Alleen bij me vrienden ben ik echt mezelf.
 5. My friends Are better than yours.
 6. Never explain, your friends don’t need it and your enemies will not believe you anyway.
 7. Friends are relatives you make for yourself.
 8. Mijn Vriendinnen zijn net als mij, maar toch zijn we heel verschillend.
 9. I’ve made friends that will last me a little time, bur our memories will never fade.
 10. Side by side or miles apart, friends are forever, close to your heart.
 11. Friends are the sunshine in my life.
 12. Friends ask why are you crying, Bur best friends already have a shovel ready to bury the loser that made you cry.
 13. Een echte vriendin komt binnen als alle anderen al zijn weggegaan.
 14. YES we do make retarded faces. and YES we are best friends.
 15. Personalities? incredible. our time together? unforgetable. smiles? so memorable. Friends? Best friends
 16. You can fool the world, But not your friends.
 17. Ik heb een hand. Jij hebt een hand. Met twee handen ineen hebben we elkaar.
 18. You are only as strong as: The tables you dance on, The drinks you mix & the friends you roll with.
 19. Everyone has a wild side. But me and my friends just prefer to make our public.
 20. Zonder vrienden verdwijnt de kleur uit mijn leven.
 21. Friendship is like peeing in your pants, Everyone can see it but only you can feel it.
 22. Your my bestfriend, sister, and my other half.
 23. Boys whatever, friends forever.
 24. My best friend is my anti-drug.
 25. Many people walk in and out my life, but only real friends leave footprints.
 26. Friendship is the golden thread that ties all hearts together.
 27. Because they are my stars, they shine so bright!
 28. A road to a friends house is never long.
 29. A real friend will always be there for you.

Ik zeg: gooogle!

Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op je antwoord. (Onbekend)

Het is beter vrienden te maken door er een te zijn dan een gezamelijke vijand te zoeken. (Onbekend)

Een vriend(in) is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
(Heilige Augustinus)

Wanneer ik goed over vriendschap nadenk, merk ik dat ik veel goede kennissen heb.
(Hein Pragt)

Er zijn meer eerlijke en betrouwbare mensen op deze wereld dan je soms zou denken. We vallen alleen minder op.
(Hein Pragt)

Een groot verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen een schouder om op te steunen, of een arm om je heen, vaak verwisselen met andere lichaamsdelen.
(Hein Pragt)

Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt.
(Cesbron)

Vriendschap is niet veelbetekenend kijken maar veel betekenen.
(Onbekend)

Men verliest een vijand als men hem tot vriend maakt.
(Onbekend)

Vreemden zijn vrienden met wie u nog kennis moet maken.
(Onbekend)

Geef nooit uitleg. Je vrienden begrijpen je wel en je vijanden geloven je toch niet.
(E.Hubbard)

Denk goed na, alvorens een goede vriend te bezwaren met een geheim.
(M.Dietrich)

Niemand is zo rijk dat hij een vriend kan laten schieten.
(Onbekend)

Vrienden zijn als sterren. Je kan ze niet altijd zien, maar ze zijn er altijd.
(Onbekend)

Als de mensen alles wisten wat ze van elkaar zegden, dan zouden er op de wereld geen vier vrienden zijn.
(B.Pascal)

Samen eten is olie voor de vriendschap.
(Timmermans)

Als een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wil verliezen.
(Petit-Senn)

In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap
bemint men elkaar omdat men elkaar kent.
(Schulz)

Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond.
(S.E.Van Praag)

Het is gemakkelijker je vijanden te vergeven dan je vrienden.
(Onbekend)

Duizend vrienden is weinig, één vijand is één te veel.
(Onbekend)

Vleiers lijken op vrienden, als wolven op honden.
(Onbekend)

In de ene mens kunnen wij ons duidelijker vollediger en fraaier projecteren dan in de andere. Dat noemt men dan vrienden.
(J.Greshoff)

Medevreugde niet medelijden maakt de vriend.
(Nietzsche)

Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.
(M.L.King)

Geen straat is te lang met een vriend naast je.
(Onbekend)

Vriend: iemand die het beter met je meent dan jijzelf.
(C.Buddingh)

Ware vrienden herkent men niet aan hun medelijden, maar aan hun oprechte vreugde om een anders geluk.
(C.Guirlande)

Er zijn twee soorten vrienden: de eersten kan je kopen, de tweede zijn onbetaalbaar.
(Onbekend)

Vriend: iemand die tijdens je leven tegen je zegt wat anderen na je dood vertellen.
(K.Jonckheere)

Jaloers zijn op een vriend bewijst dat je niet echt zijn vriend bent.
(P.Soupault)

Sommige vrienden zijn als de schaduw: je ziet ze alleen als de zon schijnt.
(Onbekend)

Vrienden maak je met het hart, niet met de tong of de vuist. (Onbekend)
Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte.
(J.Daisne)

Je moet de vriendschap een weinig tegemoet komen door de vriend af en toe een eindje uit de weg te gaan.
(J.de Valckenaere)

Vriendschap wordt geboren op het ogenblik waarop iemand tot een ander zegt: “Wat jij ook al? Ik dacht dat ik de enige was.”
(Onbekend)

Velen, die over vriendschap spreken, bedoelen gezelligheid.
(S.Graff)

Als het karakter van je man niet duidelijk is, kijk dan naar zijn vrienden.
(Onbekend)

Those we loved but lost
are no longer where they were
but are always where we are.
(Unknown)

These simple words you can believe
If you will give, you shall receive
So share your heart in all you do
And all good will come right back to you.
(Unknown)

En een overbekend tegeltje:
Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend

(Toon Hermans)

Celebrities walk on the red carpet cause they’re famous, me and my friends walk on toilet paper cause we are the shit. :grinning_face_with_smiling_eyes:

Vriendschap is geven zonder nemen, helpen waar het kan, meer als woorden kunnen zeggen zoiets als houden van.