mondeling betoog

hooi ik heb volgende week mijn mondeling betoog met een groepje. Ik heb alleen een aantal vragen.

  • Ga je tijdens een mondeling betoog veel sneller door je betoog heen? Want ik zit nu net tegen de 4 minuten.

  • Ik weet niet of mijn tegenargument + weerlegging goed is. Zou iemand daar naar willen kijken?

  • Ik heb moeite met mijn inleiding. Ik haal telkens informatie uit mijn onderbouwing van mij argumenten terug in mijn inleiding, is dat heel erg?

xx

  • Nee, persoonlijk praat ik altijd heel erg snel, dus ik eindig altijd sneller dan gepland :p. Maar ik denk dat het over het algemeen wel is zoals je het oefent.
  • Ja ik wil wel even kijken, note me maar :slightly_smiling_face:
  • Bij mijn betoog was het de bedoeling dat je in de inleiding een korte samenvatting geeft van je argumenten, en deze in de onderbouwing verder toelicht.