Mijn echte naam veranderen, hoe en wat?

Hoi!

Zoals in de titel al duidelijk is: ik wil mijn naam veranderen. Ik haat mijn naam, het is een naam die veel mensen een kampernaam vinden en wat veel ‘asociale’ mensen zo’n naam hebben, ik vind mijn naam zelf ook heel erg lelijk en er worden ook grapjes over gemaakt. Nu de vraag: hoe kan ik dit doen en hoeveel geld zal mij dit gaan kosten?

Alvast bedankt!

Google.
en heel veel.

Dat zal best wel wat kosten

Is het echt zo erg dat je er zoveel geld aan wilt besteden?

Rond de 800 euro.

Ik dacht altijd 1000.

Ik vond mijn naam ook nooit mooi (ik heet Ella),
wou het ook veranderen… maar tis wel duur!

Van http://www.justis.nl/Producten/naamswijziging/veelgesteldevragenovervoornaamswijziging/:
Wanneer en hoe kan ik mijn voornaam (laten) wijzigen?
U moet een belangrijke reden hebben om uw voornaam te mogen wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u slechte herinneringen aan die naam heeft.
Een verzoek tot voornaamswijziging moet u indienen bij de rechter. Hiervoor kunt u niet terecht bij Justis.
Voor deze procedure bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind het verzoek indienen. Dit is één van de ouders of de voogd. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen.
Bij een voornaamswijziging kan het gaan om het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook om het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen.
U kunt een verzoek tot voornaamswijziging indienen, als:
-bij de aangifte van uw geboorte bij de burgerlijke stand een onjuiste naam is opgegeven;
-uw voornaam niet meer passend is, omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan;
-u uw voornaam lelijk vindt.
Voor het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging moet u zelf de kosten van een advocaat betalen. Ook moet u griffierecht betalen. Dat is een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak. Als u de kosten van uw advocaat niet helemaal kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.
Als de rechter met uw verzoek instemt, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand. Uw geboorteakte wordt dan aangepast en uw nieuwe voornaam wordt in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgevoerd.
Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de GBA ontvangen automatisch de naamswijziging. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw voornaam is gewijzigd. Ook moet u zelf actie ondernemen om bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs en schooldiploma’s te laten vervangen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gemeente.
Als de rechter uw verzoek afwijst, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de beslissing van de rechter doen. Het gerechtshof bekijkt uw verzoek opnieuw en neemt daarna een beslissing.
Bent u het ook niet eens met de beslissing van het gerechtshof, dan kunt u beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad. Dit moet binnen 3 maanden na de beslissing van het gerechtshof gebeuren. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet meer inhoudelijk, maar gaat alleen na of de rechtsregels juist zijn toegepast. Zowel bij het gerechtshof, als bij de Hoge Raad heeft u een advocaat nodig.

Voila.

[s]Nu vraag ik me best af wat je echte naam is dan…

[/s]Maar dat kost idd heel veel en er gaat een procedure aan vooraf. Ik zou het gewoon niet doen eigenlijk. Het kost je handen vol geld.

Ik snap je punt best, maar kun je niet gewoon beter zorgen dat je je roepnaam verandert? Hiermee bedoel ik dat je nog wel met je ‘kampernaam’ (om het even duidelijk te maken, ik wil je naam niet beledigen oid maar je snapt het wel) op je paspoort staat enz, maar dat je op school/werk bijv. wel in het systeem staat als hoe je wilt heten. Volgens mij moet je dan namelijk gewoon zorgen dat je zo wordt genoemd en hoef je niet zo ontzettend veel geld neer te leggen.

Een meisje uit mijn klas die het ook wilde zei dat het geld per letter kostte. Verder weet ik het ook niet. Alleen dat het duur is inderdaad.

Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken!

Een oud-klasgenoot heeft dit in ons vierde jaar ook laten doen, maar zij werd door de mensen die haar al kenden gewoon nog bij haar oude naam genoemd. Ze had een stukje van haar naam weg laten halen ‘omdat mensen nooit wisten hoe ze het uit moesten spreken’. Dat vond ik echt belachelijk. Ik heet zelf dus Brigitte (Brie-git-te) en de helft van de mensen zegt eerst Briezjiet. Vind ik nou niet bepaald een reden om mijn naam te laten veranderen.